Sveriges största mötesplats för skolans ledare

När är det åter dags för Skolriksdagen. Under två dagar diskuteras skolans viktigaste framtidsfrågor. På plats är förtroendevalda, rektorer, förskolechefer, forskare, ledande tjänstepersoner med flera.

Tid: 6-7 maj 2019

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Områden i fokus är exempelvis kompetensförsörjning, skolutveckling, barns och ungas hälsa, digitalisering och ledarskap.

Några punkter ur programmet:

  • Inledning med utbildningsminister Anna Ekström och SKLs ordförande Anders Knape.
  • Föreläsning om skolans digitalisering med pedagogikprofessorn Neil Selwyn - författare till boken ”Skolan och digitaliseringen – blir utbildningen bättre med digital teknik?".
  • Leda och organisera för en likvärdig skola.
  • En skola i rörelse – hur fysisk aktivitet i skolan kan förbättra barns och ungas hälsa.
  • Digitalisering av skolväsendet – från plan till verkstad.
  • Ungas psykiska hälsa – tolkning och verklighet.
  • Skolan som ett nav i närområdet – Allaktivitetshus skapar samhörighet i Malmö.
  • Förskolans kompetensförsörjning – en regional utmaning.

Här hittar du hela programmet.

Anmälan till press@skl.se. Ta med presslegitimation.

Välkommen!

SKL presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera