Utbildning – nyckeln till arbete

En ny studie från SKL understryker vikten av gymnasieutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Vi presenterar också hur projektet Plug In bidrar till att få elever att fullfölja gymnasiet.

Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och långa arbetslöshetsperioder är vanliga effekter när ungdomar inte går klart gymnasiet. Elever som inte fullföljt gymnasieutbildningen löper vid 29 års ålder nästan dubbelt så hög risk att vara arbetslösa till skillnad mot de som gått klart sin gymnasieutbildning. Det visar rapporten Utbildning – nyckeln till arbete.

Men det går att minska avhoppen från gymnasiet och få avhoppade elever att återvända och slutföra sina gymnasieutbildningar. Det visar projektet Plug In som i sin slutrapport presenterar fem framgångsfaktorer. I exempelvis Jämtlands län har avbrotten minskat från 13 procent till mellan 3 och 5 procent på de skolor som deltagit i Plug In. Plug In stöds av Europeiska socialfonden, ESF.

Medverkande vid seminariet:
Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad
Tor Hatlevoll, utredare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Gunnar Anderzon, projektledare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Tid: 14 januari kl. 08.30-09.30 (frukost serveras från kl. 08.00)
Plats: Stora hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20
Webbsändning: Seminariet webbsänds

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!


Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar