Vilka är lokalpolitikerna i Dalarna?

Report this content

Dalarna har fler förtroendevalda per invånare, var tionde förtroendevald är småbarnsförälder och utrikes födda är relativt väl representerade. Det framgår av rapporten om förtroendevalda.

I samband med startskottet i Leksand för en rad regionala demokratikonferenser presenterar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en rapport om vad som utmärker de lokala politikerna i regionen och de 15 kommunerna i Dalarna. Det är den första av totalt 21 länsvisa rapporter, som kommer att släppas under våren, bland annat i samband med de regionala konferenserna. 

I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Valdeltagandet har ökat

Dalarnas rapport visar att valdeltagandet generellt sett är högt liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Det varierar från 83 procent i Avesta och Hedemora till 88 procent i Gagnef och Leksand. Valdeltagandet har gått upp i nästan alla kommuner i Dalarna jämfört med valet 2014. 

96 procent är fritidspolitiker
Dalarna har 1885 förtroendevalda, varar 1616 kommun- och 269 regionpolitiker. 96 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. 
I genomsnitt går det 178 invånare på varje kommunpolitiker och 1 068 invånare per regionpolitiker. Det innebär att här finns fler förtroendevalda per invånare än snittet i landet, men färre än vid förra mandatperioden. 

Så här utmärker sig förtroendevalda i just Dalarna: 

  • Könsfördelningen: 41 procent av de förtroendevalda i Dalarnas kommuner är kvinnor. Det innebär att könsfördelningen är något mer ojämn jämfört med riket, där rikssnittet är 43 procent. Det är även en procentenhet färre kvinnor än under förra mandatperioden. I Region Dalarna är däremot 46 procent av de förtroendevalda kvinnor, vilket är två procentenheter färre än rikssnittet.
  • Åldersfördelning: I Dalarna utmärker sig i ålderssammansättningen hos förtroendevalda framförallt i två kommuner. Borlänge har med sina 12 procent störst andel unga förtroendevalda i åldern 18-29 år och Hedermora har med sina 43 procent störst andel äldre förtroendevalda.
  • Småbarnsförälder: Knappt var tionde kommunpolitiker har barn under sex år, vilket innebär en god representation i förhållande till länets befolkning. Bland de förtroendevalda i regionen är andelen småbarnsföräldrar sju procent. 
  • Utrikes födda: Utrikes födda är bättre representerade i Dalarnas kommuner sammantaget än rikssnittet. I Dalarnas kommuner är åtta procent av de förtroendevalda utrikes födda och i regionen sex procent, jämfört med 13 procent i befolkningen som helhet. 

Rapporten "Vilka är lokalpolitikerna i Dalarna, 2021”

Fakta
Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019.  Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

För mer information kontakta: 
Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR
martin.lidhamn@skr.se, 076-543 01 50Kontaktpersoner, förtroendevalda i Dalarna:
Elin Norén (S), Region Dalarna
elin.noren@regiondalarna.se 070-288 13 60
Ulrika Liljeberg (C), Leksands kommun
ulrika.liljeberg@leksand.se 0247-801 24

 

SKR presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se
Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar