Vilka är lokalpolitikerna i Norrbotten?

Report this content

Jämfört med rikssnittet har Norrbotten fler förtroendevalda per invånare, en jämnare könsfördelning och en relativt god representation av utrikes födda. Det framgår av SKR:s rapport.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar tillsammans med regeringen regionala demokratikonferenser under året. I samband med att den digitala turnén under onsdagen samlar företrädare från regionen och kommunerna i Norrbotten presenterar SKR en rapport om vad som utmärker de lokala politikerna i länet.

I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Norrbottens rapport visar att valdeltagandet generellt sett är högt, liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Det varierar från 63 procent i Haparanda till 88 procent i Piteå.

97 procent är fritidspolitiker
Norrbotten har 1512 förtroendevalda, varar 1353 kommun- och 159 regionpolitiker. 97 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier.

I genomsnitt går det 185 invånare per kommunpolitiker och 1575 invånare per regionpolitiker. Det innebär att Norrbotten har fler förtroendevalda per invånare än snittet i landet.
 

Så här utmärker sig förtroendevalda i Norrbotten

 • Könsfördelningen
  46 procent av de förtroendevalda i Norrbottens kommuner är kvinnor, vilket innebär en jämnare könsfördelning än för riket som i snitt har 43 procent. I Region Norrbotten är 51 procent av de förtroendevalda kvinnor, vilket är en högre andel än vad regionerna totalt har i genomsnitt.
 • Åldersfördelningen
  I Norrbotten följer åldersfördelningen i stora drag samma mönster som landet som helhet. Framförallt är unga (18-29 år) underrepresenterade i Norrbottens kommuner, liksom i riket i övrigt.

Luleå är den kommun, som med sina 13 procent, har högst andel unga förtroendevalda av kommunerna i Norrbotten. Älvsbyn har med sina 40 procent störst andel äldre förtroendevalda (över 65 år).
 

 • Andel småbarnsföräldrar
  Var tionde kommunpolitiker har barn under sex år, vilket innebär en bättre representation än riksgenomsnittet. I flera av länets kommuner finns rentav en överrepresentation jämfört med befolkningen. Tydligast är det i Haparanda där 17 procent av kommunpolitikerna är småbarnsföräldrar. Bland de förtroendevalda i regionen är andelen småbarnsföräldrar 8 procent.

   
 • Andel utrikes födda
  Utrikes födda är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Norrbotten jämfört med riket i stort, även om gruppen är underrepresenterad i flera kommuner. I Norrbottens kommuner är 7 procent av de förtroendevalda utrikes födda och i regionen 8 procent, jämfört med 11 procent i länets befolkning som helhet.

  SKR kommer under året att succesivt lansera rapporter om de lokala förtroendevalda för respektive län.

  Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Norrbotten, 2021

Fakta
Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019.  Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

 

För mer information kontakta:
Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR
martin.lidhamn@skr.se, 076-543 01 50

Cecilia Ramqvist, handläggare, demokratisektionen, SKR
cecilia.ramqvist@skr.se, 072-567 66 40

Kontaktpersoner, förtroendevalda i Norrbotten:
Helena Stenberg (S), Piteå kommun
helena.stenberg@pitea.se, 0911-69 60 01

Stefan Sydberg (M), Kiruna kommun
stefan.sydberg@kiruna.se, 072-547 03 80

SKR presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar