Vilka är lokalpolitikerna i Skåne län?

Report this content

Det finns 4 782 förtroendevalda i Skåne och hela 97 procent är fritidspolitiker. Var tionde förtroendevald i Skåne är småbarnsförälder och drygt fyra av tio arbetar i privat sektor. I likhet med landet som helhet är unga och utrikes födda underrepresenterade. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar under året rapporter om vad som utmärker de lokala politikerna i respektive län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Skånes läns rapport visar att valdeltagandet 2018 generellt sett var högt, liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Valdeltagandet varierar mellan 76 procent i Bjuv och Burlöv till 93 procent i Lomma. Jämfört med valet 2014 har valdeltagandet gått upp eller varit oförändrat i alla länets kommuner. 

97 procent är fritidspolitiker
Skånes län har 4 782 förtroendevalda, 4 351 kommun- och 431 regionpolitiker. Hela 97 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. I genomsnitt går det 313 invånare på varje kommunpolitiker och 3 160 invånare per regionpolitiker. 

Ladda ner rapporten för detaljerad information om respektive kommun: ”Vilka är lokalpolitikerna i Skånes län, 2021”
Webbutik Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)

Fakta
Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019. Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

För mer information kontakta: 
Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR 
martin.lidhamn@skr.se, 076-543 01 50

Björn Kullander, handläggare, demokratisektionen, SKR
bjorn.kullander@skr.se, 070-692 45 18

Cecilia Ramqvist, handläggare, demokratisektionen, SKR
cecilia.ramqvist@skr.se 072-567 66 40

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar