Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Report this content

Nästan var tionde kommunpolitiker i Västra Götalands län har småbarn och representationen av utrikes födda motsvarar i stort riksgenomsnittet bland de förtroendevalda i Västra Götaland. 42 procent av de förtroendevalda är kvinnor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar under året rapporter om vad som utmärker de lokala politikerna i respektive län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Västra Götalands läns rapport visar att valdeltagandet 2018 generellt sett var högt, liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Valdeltagandet varierar dock mellan olika kommuner från 77 procent i Strömstad till 91 procent i Öckerö.

96 procent är fritidspolitiker
Västra Götalands län har 6 488 förtroendevalda, varav 5 865 kommun- och 623 regionpolitiker. 96 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. 

I genomsnitt går det 292 invånare per kommunpolitiker och 2 744 invånare per regionpolitiker. Det innebär att Västra Götalands län har en högre politikertäthet än rikssnittet.

Ladda ner rapporten för detaljerad information om respektive kommun: ”Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län, 2021”
Webbutik Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)

Fakta
Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019. Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

För mer information kontakta: 
Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR 
martin.lidhamn@skr.se, 076-543 01 50

Björn Kullander, handläggare, demokratisektionen, SKR
bjorn.kullander@skr.se, 070-692 45 18

Cecilia Ramqvist, handläggare, demokratisektionen, SKR
cecilia.ramqvist@skr.se, 072-567 66 40

 

SKR presstjänsten

+46(0)8-452 71 01
press@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar