Asfaltverk drivs med förnybartbränsle

Svevia är först i Sverige med att driva ett av sina asfaltverk, Arlandaverket, med en förnybar gas, BioDME, blandad med gasol. Målet är att Svevias Arlanda- och Läggestaverk inom en snar framtid ska drivas enbart med den förnybara gasen BioDME.

– Vi värnar om miljön och tar ansvar när det kommer till att driva vår verksamhet på ett hållbart och miljövänligt sätt. Att tillverka asfalt är en koldioxidintensiv verksamhet och vi jobbar ständigt med att minimera utsläppen. Vi är därför mycket nöjda med att få möjligheten att prova detta förnybara bränsle i våra asfaltverk, säger Magnus Pettersson, entreprenadingenjör, Svevia.

Produkten, BioDME, är framtagen i ett samarbete mellan Flogas Sverige AB och Luleå tekniska universitet. Tillsammans har de kommit på en metod att konvertera fossila bränslen till en förnybar gas som går att blanda med gasol. Eftersom Svevias asfaltverk vid Arlanda, och senare även det i Läggesta, använder sig av drivmedel i form av gas, är det möjligt för dessa verk att använda sig av den nya, mer miljövänliga produkten.

– Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller att värna om miljön. Med denna produkt som alternativt bränsle kommer vi att stå väl rustade när hållbarhets- och miljöfrågorna blir alltmer avgörande parametrar när det handlar om att konkurrera på marknaden, säger Magnus Pettersson.

Tanken är att starta med en inblandning av den nya produkten BioDME tillsammans med gasol för att sedan när tillgången är tillräckligt stor endast använda sig av BioDME.

För ytterligare information kontakta: Magnus Pettersson, entreprenadingenjör, Svevia, 070-278 17 46.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi värnar om miljön och tar ansvar när det kommer till att driva vår verksamhet på ett hållbart och miljövänligt sätt. Att tillverka asfalt är en koldioxidintensiv verksamhet och vi jobbar ständigt med att minimera utsläppen. Vi är därför mycket nöjda med att få möjligheten att prova detta förnybara bränsle i våra asfaltverk,
Magnus Pettersson, entreprenadingenjör, Svevia.