Blekinges vägar ska skötas av Svevia

Svevia har vunnit Trafikverkets upphandling av vinter- och barmarksunderhåll av de statliga vägarna i driftområde Blekinge.

Uppdraget sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år och omfattar halkbekämpning, snöröjning och övrigt vägunderhåll på de statliga vägarna inom driftområde Blekinge. Underhåll av rastplatser, röjning, slåtter samt skötsel av vägutrustning och även beläggningsunderhåll ingår i kontraktet.

E22:an är områdets största trafikpulsåder av de totalt 1838 kilometer väg som sak skötas om. Svevia sköter även om det angränsande driftområdet Kalmar.

Anbudsumman är på 46 miljoner kronor per år.

– Vi har erfarenhet av att sköta om driftområdet sedan tidigare och känner väl till de utmaningar det bjuder med sin varierande terräng av slättlandskap och skogar och ser fram emot att göra vägarna säkra och framkomliga. För drift och anläggningsbranschen är Blekinge en intressant marknad. Vi ser stora möjligheter med det nya kontraktet, säger Pär Edgren, Svevia

Kontraktet börjar gälla den 1 september i år.

För ytterligare information kontakta:
Pär Edgren, arbetschef, Svevia, tfn: 010-458 19 19

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– För drift och anläggningsbranschen är Blekinge en intressant marknad. Vi ser stora möjligheter med det nya kontraktet.
Pär Edgren, arbetschef