Bro till nya bostadsområdet vid Storsjön, Östersund

Östersunds kommun planerar att exploatera det gamla industriområdet längs Storsjöstråket. Svevia bygger en bro som ansluter till det planerade bostadsområdet för att trafiken i framtiden ska slippa korsa järnvägsspåren. 

De framtida bostäderna kommer att få ett attraktivt läge med utsikt över Storsjön. För trafiken till området planeras en bro över järnvägen.

Svevia har fått uppdrag av Trafikverket att bygga den 130 meter långa bron. Den planerade bron ska öka säkerheten för bilister, gång och cykeltrafikanter som på så sätt slipper korsa järnvägsspåren. Uppdraget omfattar även de tillhörande anslutningsvägarna mot rondellen Bangårdsgatan/Nedre Vattugatan, samt mot Storsjöstråket.

– Att bygga broar över befintliga järnvägsspår är alltid en utmaning, eftersom det är mycket extra säkerhetsaspekter att tänka på. Formställningarna byggs så att vi själva skyddas från risken att komma i kontakt med högspänningsledningarna och för att vårt arbete ska kunna utföras utan att vi stör tågtrafiken, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Uppdraget är värt 31 miljoner kronor och ska vara klart i oktober 2016.

För mer information

Kontaktperson: Magnus Skoglund, projektchef, Svevia, 0611-442 24

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Att bygga broar över befintliga järnvägsspår är alltid en utmaning, eftersom det är mycket extra säkerhetsaspekter att tänka på.
Magnus Skoglund, projektchef