Broarbeten i Flen och Örebro

Trafikverket inspekterar regelbundet broar som finns på de statliga vägarna. För att förbättra standarden och trafiksäkerheten ska Svevia på uppdrag av Trafikverket åtgärda tre mindre broar.

– Som bilist kör vi på vägar och broar utan att reflektera så mycket över att det är en konstruktion som behöver skötas om och få regelbundet underhåll. För broar är det så att de tillslut blir så gamla och trötta att de helt behöver bytas ut, säger Anna Dahlbäck, Svevia.

I det senaste uppdraget är det tre små broar som Trafikverket gett Svevia i uppdrag att åtgärda. Det är bron över Gårdsjöns utlopp vid Stenhammar i Flen som idag har en träfarbana som ska bytas till betong. Bro över Skebokvarnsån på väg 57 och bro över Vekhytteån på väg 558 utanför Fjugesta ska få en helt utbytt valvbåge på betongfundament.

Projekten kommer att utföras under sommaren och ska vara klara redan under hösten 2015.

– Under arbetets gång kommer framkomligheten att påverkas, men vi kommer att göra allt vi kan för att berörda trafikanter ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.

För ytterligare information kontakta:
Anna Dahlbäck, projektchef, Svevia, tfn: 0243 – 942 96

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Under arbetets gång kommer framkomligheten att påverkas, men vi kommer att göra allt vi kan för att berörda trafikanter ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.
Anna Dahlbäck, projektchef