Byte av rörbroar för säkra och hållbara vägar

För att förbättra hållfastheten och trafiksäkerheten ska Svevia på uppdrag av Trafikverket byta ut tre rörbroar i Sala och Enköping.

Uppdraget är värt cirka sju miljoner kronor och ska utföras under sommaren.

– En rörbro är en stor plåttrumma som går under vägen för att leda ett vattendrag genom en vägkonstruktion. Att det heter bro beror på att de är minst två meter i diameter, men som trafikant upplever man det som en trumma, förklarar Anna Dahlbäck, projektchef på Svevia.

De rörbroar som ska bytas ut ligger nordväst om Sala längs väg 800 vid Långforsens utlopp, och mellan Sala och Enköping, utanför Fjärdhundra på väg 254 över Örsundaån.

- Tyvärr kommer arbetena att innebära vissa störningar i framkomlighet för trafikanterna, men vi hoppas på deras förståelse då effekten blir säkrare och mer hållbara vägar. Vi vill också skicka med en vädjan om att ta det lugnt förbi vägarbetsplatsen, säger Anna Dahlbäck.

För ytterligare information kontakta:
Anna Dahlbäck, projektchef, Svevia, tfn: 0243 – 942 96

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En rörbro är en stor plåttrumma som går under vägen för att leda ett vattendrag genom en vägkonstruktion. Att det heter bro beror på att de är minst två meter i diameter, men som trafikant upplever man det som en trumma.
Anna Dahlbäck, projektchef