Fler småhustomter i Umeå

Bostadsområdet Tavelliden kommer att byggas ut ytterligare. Under våren förbereder Svevia området med gator, ledningar och belysning.

Efterfrågan på nya tomter i Umeå är hög. Utbyggnaden av östra delen av Tavleliden i Umeås ytterkant som är planerat sedan länge i kommunens översiktsplan ska nu bli verklighet.

- Först schaktar vi ur marken och fyller på med material så att den blir stabil att bygga vägar på. I samband med schakten lägger vi också ner allt som måste finnas på plats innan husen kan börja byggas, som ledningar och kablar för vatten avlopp, bredband, el och tele. Vi kommer också att anlägga vägbelysning och asfaltera vägarna.

Området som tidigare var skogsmark, är avverkat och ligger bara och väntar på att det ska bli ett bebyggt med bostadshus där familjer flyttar in och barn växer upp.

- Vi har varit med och anlagt hela eller delar av alla de nya bostadsområdena som växt fram i Umeå under de senaste åren. Det räcker med att titta bara några år tillbaka så häpnar man över hur stan växt under de senaste åren. Byar som tidigare låg på landet är snart en del av ytterområdena. Här börjar vi närma oss byn Innertavle.

Uppdraget från Umeå Kommun är en totalentreprenad, som är värd cirka 12 miljoner kronor. Arbetet kommer att starta under våren och planeras vara färdigt under hösten 2015.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Gerklev, arbetschef, Svevia, tfn; 090-17 26 56

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har varit med och anlagt hela eller delar av alla de nya bostadsområdena som växt fram i Umeå under de senaste åren.
Mikael Gerklev, arbetschef