Fortsatt stabil resultatutveckling

Resultatet för tredje kvartalet blev 117 miljoner kronor vilket är i nivå med samma period föregående år.

– Svevia har en stabil resultatutveckling. Under mina första månader i bolaget har jag mött stort kunnande och hög kompetens. Detta utgör en solid grund att bygga vidare på och vi är väl positionerade för att möta marknadens utmaningar, säger Zdravko Markovski, ny vd och koncernchef i Svevia, sedan 17 augusti 2015.

Svevias orderingång ökade med 20 procent jämfört med samma period föregående år.

– Vi har varit framgångsrika i Norge där division Drift har erhållit ett 15-årigt kontrakt gällande drift och underhåll av delar av E6 och E12. Vidare har division Anläggning tilldelats Trafikverkets uppdrag att bygga om sträckan Kristineholm-Bälinge på E20. Strategin mot ökad specialisering och renodling av affären ligger fast och kommer framöver att kombineras med ökat fokus på kunderna och att skapa lönsam tillväxt, säger Zdravko Markovski.

För mer information kontakta:

Zdravko Markovski, vd och koncernchef, Svevia, 072-557 51 41

Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef, Svevia, 070-529 64 87

För hela rapporten: www.svevia.se

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Strategin mot ökad specialisering och renodling av affären ligger fast och kommer framöver att kombineras med ökat fokus på kunderna och att skapa lönsam tillväxt.
Zdravko Markovski, vd och koncernchef