Grönt och fint vid Sundsvalls nya bro

Så mycket som 700 björkar och tusentals påskliljor och vitsippor ska göra ytorna mellan påfarterna till nya Sundsvallsbron gröna och parkliknande.

Svevia har fått uppdrag av Trafikverket att anlägga, plantera och sköta om de planteringsytor som kommer att finnas i anslutning till den nya bron i Sundsvall.

Det är totalt en sträcka på en kilometer som ska anläggas med björkar, påskliljor och vitsippor.

- I anslutning till bron finns det av- och påfartsramper, cirkulationsplatser och vägar. Mellan dessa skapas tomma ytor och det är dessa vi har fått i uppdrag att markbereda, anlägga och sedan sköta om, säger Öivind Petersson, Svevia

Anläggnings- och planteringsuppdraget är värt 20,2 miljoner kronor och ska vara färdigt till hösten 2015. Därefter ska Svevia sköta om grönområdena, klippa gräset och se till att blommor och träd mår bra.

- Det är totalt 700 björkar, 32 000 påsklijor och 15 000 vitsippor som ska planteras. När alla växter etablerat sig och blommar på våren kommer det att se väldigt fint ut. Vi ska också anlägga ett bevattningssystem och göra stenläggningar.

Projektet med att dra om E4:an förbi Sundsvall har pågått sedan 2011. Trafiken kommer att släppas på under 2014 och projektet beräknas vara färdigställt 2015. Den 2109 meter långa Sundsvallsbron finns på plats men har ännu inte öppnat.

För ytterligare information kontakta:
Öivind Petersson, Svevia, tfn: 0611 – 442 20

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Media

Media

Citat

Det är totalt 700 björkar, 32 000 påsklijor och 15 000 vitsippor som ska planteras.
Öivind Petersson, arbetschef