Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Nu ska dammsäkerheten vid kraftverket förbättras. EON har gett Svevia uppdraget att utföra åtgärderna under sommaren.

Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och står för 17 % av Sveriges vattenkraftproduktion. Längs älven finns 24 vattenkraftverk. Degerforsen ligger strax utanför Junsele i Västernorrland.

Åtgärderna som ska utföras är en förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

- Erosionsskyddet består av bergmaterial i olika storlekar som placeras i olika lager på uppströmssidan av dammen för att förhindra erosion av is och vågor, säger Öivind Petersson, Svevia.

Utvärdering av dammsäkerheten genomförs regelbundet på kraftstationen.

- Dränagesystemet som vi ska installera är ett övervakningssystem som fångar upp och mäter hur stort eventuellt läckage är genom dammen.

Svevia har utfört liknande åtgärder för EON vid bland annat Gulsele och Storfinnforsens kraftverk.

- Vi är mycket glada för att få fortsatt förtroende från EON. Dammsäkerhetshöjande åtgärder har under de senaste 15 åren varit en mycket intressant marknad för entreprenadbranschen. Många kraftstationer är byggda på -60 och -70-talet och behöver löpande åtgärdas för att klara de säkerhetskrav som anläggningarna måste uppfylla.

Arbetet påbörjas under april och kommer att vara klart i december 2015.

För ytterligare information kontakta:
Öivind Petersson, arbetschef, Svevia, tfn; 0611-442 20

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Dammsäkerhetshöjande åtgärder har under de senaste 15 åren varit en mycket intressant marknad för entreprenadbranschen.
Öivind Petersson, arbetschef