Internationellt intresse för biobränsle i Svevias asfaltverk på Arlanda

Alternativt bränsle till industrin är högaktuellt. I samband med en stor konferens om biobränslen besökte ett femtontal konferensdeltagare Svevias asfaltverk.

Myndigheter och industrier inom sektorn infrastruktur står inför stora utmaningar när det gäller tillgång, säkerhet och kostnader för energi. En av de stora utmaningarna är övergången till biobränslen med lågt koldioxidutsläpp.

Den 16-17 september genomförs en internationell konferens i Stockholm med fokus på biobränsle. Konferensen, Advanced Biofuels – For Aviation, Maritime and Land Transport, är avsedd för de som är intresserade av att skapa en hållbar transportsektor. Bland talarna och besökarna finns beslutsfattare, politiker, ledande forskare, ingenjörer samt chefer och representanter från industrin, organisationer, regeringar och myndigheter.

Innan konferensen inleddes erbjöds deltagarna ett studiebesök på Svevias asfaltverk på Arlanda.

– Framtiden och utvecklingen för alternativa bränslen inom industrin verkar hoppfull även om det inte är okomplicerat både tekniskt, ekonomiskt och politiskt. Det var väldigt intressant att höra experter prata om hinder och möjligheter med alternativt bränsle. Men också att träffa japaner som ställde frågor om kall asfalt, säger Magnus Pettersson, Svevia.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media