Ombyggnad av Lilla Varholmen

Tydliga körfält, mer plats för busstrafik och bättre säkerhet för gång- och cykeltrafikanter när terminalområdet för färjorna vid Lilla Varholmen byggs om.

Pendlare och turister kommer från och med i sommar att ha tillgång till ett färjeläge med både ett smidigare och mer säkert trafikflödet. Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket utför ombyggnaden som är en del av den satsning som görs på kollektivtrafiken i det så kallade Västsvenska paketet.

- I uppdraget ingår att bygga en ny bussterminal, bygga gång och cykelbanor och nya körfiler för färjeleden till Björkö och Hönö, säger Anna-Karin Wärn, projektchef, Svevia.

Arbetet vid färjeläget är igång sedan december och ska vara klart vid månadsskiftet maj-juni 2016. Uppdraget är värt 25 miljoner kronor.

- Det här är en viktig knutpunkt för många pendlare som jag är säker på kommer att bli nöjda med den nya lösningen. Ingen gillar att köa och vänta när de reser till och från jobbet. Säkerheten för gående och cyklister är extra högt prioriterat i projektet och deras situation kommer att förbättras avsevärt med den nya utformningen vid färjeläget.

De täta färjeavgångarna är en del av utmaningen med projektet. Färjorna som trafikerar färjelägena avgår mellan åtta och tolv gånger i timmen under vardagarna.

- Genom samarbete och god planering kommer vi klara denna utmaning. Det är också en utmaning att bygga konstruktioner i vattnet på grund av vintervädret vi har just nu.

För mer information

Kontaktperson: Anna-Karin Wärn, projektchef, Svevia, tfn; 031 - 65 65 68

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Säkerheten för gående och cyklister är extra högt prioriterat i projektet.
Anna-karin Wärn