Ombyggnad av väg 392 och ökad säkerhet i Kalix och Överkalix

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket bygga en mer hållbar väg och bättre lösningar för ökad trafiksäkerhet i Kalix och Överkalix.

Väg 392 längs Kalixälven ska delvis renoveras för att minska risken för att vägen påverkas av det ständigt rinnande vattnet.

– Rinnande vatten är en naturkraft som har stark påverkan på vägar och infrastruktur. Uppdraget är en så kallad riskreducering och betyder att vi förbättrar och renoverar de befintliga lösningar som finns för att leda vattnet från berget genom ledningar, brunnar och vägtrummor i stället för genom vägkroppen, säger Jörgen Wikman, Svevia.

Uppdraget för riskreducering omfattar byte av dräneringsrör, att befintliga brunnar för dagvatten och inspektion som idag är av betong ersätts med mer moderna trummor i plast och att vägbanken ner mot älven förstärks med ett erosionsskydd. Samtidigt förbättras vägen med ett nytt bärlager och ny asfalt. Arbetet kommer att ske i etapper och ska vara helt färdigställt till hösten 2016.

I anslutning till projektet utförs också två trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska vara klara redan i höst.

– Det är Överkalixborna som får en trottoar på väg 796 på den delen som leder in till centrum. Och i Kalix ska vi bygga en timglasformad busshållplats på väg 721. Det betyder att vägen smalnar av som ett timglas, så när bussen stannar kan inga bilar köra förbi. En bra och trafiksäker lösning för avstigande barn som kommer med skolbussen. Vi ska också byta vägtrummor på en intilliggande cykelbana.

Anbudet är värt 11, 6 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wikman, entreprenadingenjör, Svevia, tfn; 010-458 13 68

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Rinnande vatten är en naturkraft som har stark påverkan på vägar och infrastruktur.
Jörgen Wikman, entreprenadingenjör