Säkerhetsarbete vid Sollefteå kraftstation

EON fortsätter att i samarbete med Svevia förbättra säkerheten på sina kraftstationer i Sollefteå.

För att säkerställa dammsäkerheten så kommer Svevia att utföra förstärkande åtgärder vid Sollefteå kraftstation under nästa sommar.

– Vi ska förstärka erosionsskyddet med mer material och med dykare även bygga en så kallad betongmadrass för att säkra dammen, säger Håkan Nilsson, Svevia.

Förstärkningsåtgärderna utförs för att kraftverket ska uppfylla de höga krav som finns uppsatta för att kunna möta ökade vattenflöden till följd av klimatförändringar.

Bara i Ångermanälven har Svevia i samarbete med EON utfört flera liknande åtgärder under de senaste åren, bland annat i Degerforsen, Lövön, Storfinnforsen och Gulsele kraftverk.

Uppdraget är värt cirka två miljoner kronor och kommer att utföras under maj och juni nästa år.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Nilsson, produktionschef, Svevia, tfn; 0611-442 61

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi ska förstärka erosionsskyddet med mer material och med dykare även bygga en så kallad betongmadrass för att säkra dammen.
Håkan Nilsson, produktionschef, Svevia.