Stark orderingång

Orderingången under det första kvartalet ökade med 70 procent och blev 2 315 miljoner kronor (1 363).

– Ökningen beror på att vi under årets första kvartal varit framgångsrika i Trafikverkets upphandling av basunderhåll, samt att vi har vunnit ett antal större anläggningsprojekt och beläggningsuppdrag, säger Torbjörn Torell, vd och koncernchef i Svevia.

Svevias rörelseresultat blev, för årets säsongsmässigt svaga första kvartal, -1 miljoner kronor (-7). Division Drift fortsatte att höja vinstmarginalen och stod därmed för den största vinstandelen.

– Svevia fortsätter arbetet med att utveckla konkurrensfördelar och affärsmässighet. Ytterligare två nya asfaltverk är under etablering, ett söder om Stockholm och ett i Norrland. De nya asfaltverken är effektiva och innebär lägre miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp, vilket sammantaget kommer att förstärka konkurrenskraften för beläggningsverksamheten, säger Torbjörn Torell.

För mer information kontakta:

Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Svevia, 070-577 40 40

Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef, Svevia, 070-529 64 87

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ökningen beror på att vi under årets första kvartal varit framgångsrika i Trafikverkets upphandling av basunderhåll, samt att vi har vunnit ett antal större anläggningsprojekt och beläggningsuppdrag.
Torbjörn Torell, vd och koncernchef