Svevia bygger ut VA-nätet på Ingarö

Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm ska få kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Området som från början i huvudsak bestod av sommarhus har med åren kommit att bli ett område med permanentboende. Värmdö kommun har gett Svevia uppdraget att genomföra utbyggnaden som ska vara klar till sommaren 2017.

– Utbyggnaden av vägnätet under de senaste åren gör det möjligt att bo och pendla till och från Ingarö. Det är en så vacker ö, jag förstår verkligen att många väljer att göra sitt sommarhus till permanentboende, säger Carolina Detterfelt, Svevia.

Uppdraget som är värt cirka 21 miljoner kronor omfattar schaktarbete, läggning av ledningar och återställning. Svevia kommer även att anlägga en avloppspumpstation och två tryckstegringsstationer för dricksvatten.

 Arbetet kan komma att tillfälligt påverka framkomligheten på några sträckor. Vi kommer att göra vårt bästa för att få trafiken att flyta så smidigt som möjligt och är tacksamma för att Ingaröborna visar hänsyn mot våra medarbetare och arbetsmaskiner på vägen.

För mer information

Kontaktperson: Carolina Detterfelt, arbetschef, Svevia; 08 - 404 10 13

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

– Utbyggnaden av vägnätet under de senaste åren gör det möjligt att bo och pendla till och från Ingarö,
Carolina Detterfelt, arbetschef