Svevia får mer jobb i Luleå

Svevia har vunnit uppdraget att ansvara för underhållet av de statliga vägarna
i driftområdet Luleå.

Området omfattar en sträcka på 751 km. Kontraktet är värt cirka 21 miljoner kronor per år och
sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning.

Kontraktet startar 1 september 2015

– Vi ser fram emot att starta upp arbetet med att göra vägarna i Luleå driftområde framkomliga
och säkra. Luleå driftområde är ett viktigt kontrakt för oss och Svevia stärker sin position efter
norrbottenskusten, säger Mattias Broström, arbetschef, Svevia.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Broström, Svevia, tfn: 0920-23 62 01

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi ser fram emot att starta upp arbetet med att göra vägarna i Luleå driftområde framkomliga.
Mattias Broström, arbetschef, Svevia.