Svevia förstärker vägen mellan Avaviken och Hjulträsk

Report this content

Svevia jobbar med förbättrad bärighet på väg E45, som gör sträckan trivsammare att köra och mer trafiksäker.

På vägen mellan Avaviken och Hjulträsk utanför Arvidsjaur utförs ett vägförstärkningsarbete av Svevia, för att åtgärda tjälproblem, bärighet och avvattning. Vägen är cirka 19 kilometer lång och trafikeras dagligen.

– Vi ska förstärka vägen genom att påföra nytt bärlager och beläggning. Avvattningen åtgärdas med dikningsåtgärder och nya trummor och sträckor med tjälproblem schaktas ur, säger Mattias Broström, Svevia.

Arbetet kommer att börja vid månadsskiftet mellan Maj/Juni 2015 och vara färdigt i slutet på Augusti samma år. Kostnadssumman för uppdraget är cirka 13 miljoner kronor.

– Vägarbetet kommer att påverka framkomligheten för trafikanter. Men vi ska arbeta med att få trafiken på vägen att fungera på ett smidigt sätt. Vi hoppas att förbipasserande fordon sänker hastigheten så vi kan förbättra vägen på ett säkert sätt.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Broström, Svevia, tfn: 090-17 26 56

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ska förstärka vägen genom att påföra nytt bärlager och beläggning
Mattias Broström, arbetschef