Svevia fortsätter att förbättra sitt resultat

Svevias rörelseresultat för årets första kvartal blev minus 7 miljoner kronor, en förbättring med 40 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

– Det åtgärdsprogram som vi genomför ger successivt effekt och samtliga divisioner bidrar till den positiva utvecklingen. Vi börjar också se effekten av det sparprogram för minskade koncernomkostnader som lanserades förra året, säger Torbjörn Torell, Vd och koncernchef.

Svevias orderingång ökade och orderstocken är väsentligt högre jämfört med samma period föregående år. Av Trafikverkets 112 driftområden upphandlas i år 15 områden motsvarande ett kontraktsvärde på 1,7 miljarder kronor. Hittills i år har 13 avgjorts varav Svevia vunnit åtta. Även Trafikverkets årliga upphandling av underhållsgrupper inom beläggning har fallit väl ut för Svevia. Marknadsandelen ökade och Svevia befäster därmed sin position som den största aktören också inom detta segment.

– Goda marknadsförutsättningar tillsammans med positiv effekt av våra åtgärdsprogram gör att jag ser positivt på Svevias utveckling framöver, säger Torbjörn Torell.

För mer information kontakta:

Torbjörn Torell, Vd och koncernchef, Svevia, 070-577 40 40

Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef, Svevia, 070-529 64 87

För hela rapporten: www.svevia.se

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Media

Media

Citat

– Goda marknadsförutsättningar tillsammans med positiv effekt av våra åtgärdsprogram gör att jag ser positivt på Svevias utveckling framöver.
Torbjörn Torell Vd