Svevia fortsätter att förbättra sitt resultat

Svevias resultatutveckling är fortsatt stark. Resultatet för andra kvartalet förbättrades med 43 procent till 73 miljoner kronor.

– Vårt arbete med att effektivisera och förbättra verksamheten ger resultat och jag blickar tillbaka på ett första halvår då rörelseresultatet förbättrades med 28 miljoner kronor. Den största förbättringen står division Drift för som tredubblade sitt resultat jämfört med samma period föregående år, säger Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Svevia.

Svevias orderingång ökade med fem procent under första halvåret.

– Vi har bland annat varit framgångsrika i Trafikverkets upphandlingar första halvåret av såväl basunderhåll, där vi vann åtta av 16, som beläggningskontrakt, främst i Sveriges norra och mellersta delar. Svevia fortsätter att utveckla konkurrensfördelar och affärsmässighet. Ytterligare två nya asfaltverk har etablerats, ett fast söder om Stockholm och ett mobilt. De nya asfaltverken är effektiva och innebär lägre miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp, vilket sammantaget kommer att förstärka konkurrenskraften för beläggningsverksamheten, säger Torbjörn Torell.

I och med denna kvartalsrapport lämnar Torbjörn Torell Svevia och hälsar Zdravko Markovski välkommen att ta över den 17 augusti, 2015.

– Det har varit fyra fantastiska år med Svevia, att vara med i utvecklingen från att ha varit en del av en myndighet till att bli ett topptrimmat, effektivt bolag på marknaden, säger Torbjörn Torell.

För mer information kontakta:

Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Svevia, 070-577 40 40

Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef, Svevia, 070-529 64 87

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Media

Media

Dokument & länkar