Svevia och Eon sluter nytt ramavtal

Svevia får fortsatt förtroende att utföra fjärrvärmearbeten åt Eon Värme AB i kommunerna Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Svedala. Det nya ramavtalet löper på 3+1 år och är värt cirka 15 miljoner kronor per år.

– Det är riktigt roligt att vi kan fortsätta vårt samarbete med Eon som vi tycker fungerar mycket bra. Eftersom vi redan hållit på ett antal år är vi nu ett väl inarbetat gäng som ser till att fjärrvärmen fungerar som den ska i södra Sverige, säger Fredrik Schéle, projektchef på Svevia.

Ramavtalet omfattar mark-, rör-, skarvisolerings- och byggnadsarbeten för ny- och ombyggnad av distributionsledningar och serviser för fjärrvärme och fjärrkyla, samt omläggningar av andra ledningar, såsom exempelvis el och tele samt vatten och avlopp.

– Vi kommer också att utföra reparationer och återställningar i samband med eventuella haverier på fjärrvärmenätet, så kallat avhjälpande underhåll.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Schéle, projektchef Svevia, 070-316 90 14.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är riktigt roligt att vi kan fortsätta vårt samarbete med Eon som vi tycker fungerar mycket bra.
Fredrik Schéle, projektchef