Svevia sanerar Klippan

Från fabriksområde till rekreationsområde. Svevia ska utföra sanering efter verksamheten vid Klippans läderfabrik. 100 000 ton jord ska grävas ur.

Saneringsarbetet startar till våren och omfattar schaktning av en yta på 110 000 kvadratmeter, det är mer än nio fotbollsplaner. Tidigare har Svevia sanerat bostadsområdet intill fabriken.

– Det känns trevligt att vara tillbaka i Klippan och fortsätta arbetet med att ta bort förorenad jord, säger Marie Eriksson, Svevia.

Förutom saneringsarbete och schakt så omfattar uppdraget även ombyggnad av väg, renovering av VA-nät. Svevia ska också återställa ytan, plantera ett grönområde och bygga utkiksplatser.

– Det kommer säkert att bli ett populärt utflyktsmål när vi är klara. Det är en fantastisk utsikt över Rönnådalen.

Klippans läderfabrik stängdes 1988 och fabriksbyggnaden revs 2010. I samband med markundersökningar har man hittat förorening av krom och arsenik under och intill den plats där fabriksbyggnaden stod.

Projektet ska pågå under tre år och vara klart innan årsskiftet 2019.

För mer information

Kontaktperson: Marie Eriksson, arbetschef Marksanering, Svevia; 040 – 28 83 73

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Citat

Tidigare har Svevia sanerat bostadsområdet intill fabriken. Det känns trevligt att vara tillbaka i Klippan och fortsätta arbetet med att ta bort förorenad jord.
Marie Eriksson, arbetschef, Marksanering