Svevia utför VA-projektpå Storgatan i Piteå

För att piteåborna ska få ett säkrare vatten- och avloppsnät 
kommer ledningar att 
bytas ut och Storgatan iordningställas.

På uppdrag av Piteå kommun byter Svevia ut ledningar och iordningställer Storgatan 
i Piteå. Projektet är på Storgatan mellan Kolmilavägen och Lotsgatan och omfattar en 
sträcka på 400 meter.

– Uppdraget är en del i Piteåkommuns arbete med att byta ut ett ålderstiget VA-nät. 
Arbetet kommer att medföra vissa störningar för trafikanter och närboende under 
byggnadstiden, säger Mattias Broström, arbetschef, Svevia.

Arbetet planeras bli färdigt i slutet av september 2016 och anbudsumman är cirka 
4,2 miljoner kronor. 

– Entreprenaden är ett viktigt projekt för Svevia och passar bra in i vår verksamhet i 
Piteåområdet

För ytterligare information kontakta:
Mattias Broström, arbetschef Svevia, tfn: 0920-23 62 01

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Uppdraget är en del i Piteåkommuns arbete med att byta ut ett ålderstiget VA-nät.
Mattias Broström, arbetschef, Svevia,