Tyresö bygger ut för fler invånare

Report this content

För att kunna ta emot fler invånare och för att förbättra förutsättningarna för året-runt-boende i Solberga har Svevia fått i uppdrag att bygga om och bygga ny infrastruktur i Tyresö kommun.


– Tyresö är en stark tillväxtkommun vilket gör marknaden mycket intressant för oss som bygger infrastruktur. Det känns bra, då den här typen av arbete är vår specialisering  och det vi kan bäst. Vi har duktiga medarbetare som är oerhört kunniga inom detta område, säger Jörgen Kernell, arbetschef, Svevia.

Uppdraget omfattar nya vägar, gång- och cykelbanor, inklusive tre broar för gång- och cykeltrafik, en ny vägbro samt reparation av befintliga broar. För att klara en ökad belastning, som en utbyggnad av området kommer att innebära, ska även vatten- och avloppsnätet byggas ut. Trafiksäkerheten och tillgängligheten kommer också att förbättras då Brakmarksvägen breddas, får ny asfalt och förbereds för belysning.

– Solberga är ett väldigt fint område som idag består av sommarstugor. När vatten- och avloppsnät samt vägar och cykelbanor är på plats kommer det säkert att bli mycket eftertraktat att såväl få bygga
som bo här, säger Jörgen Kernell, Svevia.

Uppdraget som är värt cirka 92 miljoner kronor startar under sommaren och ska vara klart under våren 2017.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Kernell, arbetschef, Svevia, tfn: 013 -24 46 16

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Tyresö är en stark tillväxtkommun vilket gör marknaden mycket intressant för oss som bygger infrastruktur. Det känns bra, då den här typen av arbete är vår specialisering och det vi kan bäst. Vi har duktiga medarbetare som är oerhört kunniga inom detta område.
Jörgen Kernell, arbetschef, Svevia.