Utbyte av VA i Kode

Report this content

På Guntorpsvägen och Bärnstensvägen i Kode ska VA-nätet bytas ut. Det är ett 20-tal serviser som berörs i området.

Det är Svevia som kommer att utföra arbetet på uppdrag av Kungälv kommun.

- För att nå ledningarna och kunna byta ut delarna i VA-systemet kommer vi att behöva schakta ur gatan, säger Marcus Johansson, projektchef på Svevia

Den totala sträckan på 300 meter kommer dock inte att grävas upp samtidigt.

- Nej vi kommer att använda något som kallas för spontkassett som är utmärkt att använda i till exempel trånga stadsmiljöer eller som här där vi vill göra tillvaron så smidig som möjligt för de kringboende. Spontkassett kan beskrivas som lådor som vi gräver ner och successivt flyttar framåt. På det sättet tar vårt jobb mindre utrymme och det blir också en bra och säker miljö för oss att arbeta i.

Uppdraget kommer att påbörjas under vintern och ska vara klart i maj.

- Arbetet gör att vi kommer att behöva stänga av och leda om trafiken. Vi kommer också att, i samråd med de boende, under korta perioder stänga av VA-systemet. Information till de boende kommer att ske i samarbete med kommunen. Vi är angelägna om att få allt att flyta på så smidigt som möjligt för alla. När arbetet med VA-ledningarna är klart kommer vi att återställa och lägga på ny asfalt.


För mer information

Kontaktperson: Marcus Johansson, projektchef, Svevia, tfn; 070 – 846 54 46

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Citat

Vi vill göra tillvaron så smidig som möjligt för de kringboende.
Marcus Johansson, projektchef