Vägarbete på Ankarsgatan i Piteå

Under sommaren kommer säkerheten för oskyddade trafikanter att förbättras på Ankarsgatan.

Gatan ska få en parallell gång- och cykelväg, upphöjda korsningar, ny belysning och busshållplatser bättre anpassade för personer med funktionsnedsättning.

– Samtidigt som vi åtgärdar och förbättrar trafiksäkerheten ska vi också passa på att uppdatera delar av VA-nätet som finns under vägen och lägga på ny asfalt, säger Mattias Broström, Svevia

Projektet är uppdelat i etapper. Svevia kommer att utföra arbetet på etappen mellan Jakobs väg och Kolmilavägen som startar under maj månad.

– Det här kommer att bli en bra lösning. Det blir förstås alltid lite stökigt under en sådan här ombyggnaden. Vi kommer att försöka underlätta för trafikanterna så mycket det går under ombyggnaden och när allt är klart kommer boende vi Ankarsvägen att få en mer trafiksäker väg.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Broström, arbetschef, Svevia, 0920 – 23 62 01

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samtidigt som vi åtgärdar och förbättrar trafiksäkerheten ska vi också passa på att uppdatera delar av VA-nätet som finns under vägen och lägga på ny asfalt.
Mattias Broström, arbetschef