Vägarbete på väg 360 för bättre standard

Med vägförstärkningsarbete ska Svevia förbättra standarden på väg 360 mellan Risträsk och Norrbäck.

– Västerbottens inland är stort och infrastrukturen gles. Därför är det viktigt att de vägar som finns fungerar på ett tillfredställande sätt. Just den här sträckan är en del av förbindelsen mellan två europavägar. Utan den blir det väldigt många extra mil för boende och näringsidkare i Västerbotten, säger Mikael Gerklev, Svevia.

Väg 360 är en länsväg som binder ihop E12:an i höjd med Lycksele, med E45:an i höjd med Vilhelmina. När Motormännens riksförbund nyligen undersökte vägstandarden på Sveriges vägar klassades väg 360 som en av Västerbottens sämsta länsvägar. Arbetet som ska utföras på uppdrag av Trafikverket, omfattar åtgärder för att förbättra bärigheten och framkomligheten.

– För ökad bärighet kommer vi att förbättra strukturen i vägkroppen genom fräsa ner makadam som gör vägens konstruktion starkare. Vi ska också byta vägtrummor och utföra dikningsarbete och även ta bort stora stenar som skapar ojämnheter och förstärka med vägarmering innan vi lägger på ny asfalt.

Arbetet påbörjas under våren 2015 och kommer att vara klart under hösten 2016

För ytterligare information kontakta:
Mikael Gerklev, arbetschef, Svevia, tfn; 090-17 26 56

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Västerbottens inland är stort och infrastrukturen gles. Därför är det viktigt att de vägar som finns fungerar på ett tillfredställande sätt.
Mikael Gerklev, arbetschef