Vägarbeten för bättre trafiksäkerhet

Under de kommande två åren kommer Svevia att för Stockholm stad utföra flera åtgärder för att anpassa trafikmiljöerna i kommunens södra och västra delar.

– I takt med att kommunen utvecklas och förutsättningar förändras behöver trafikmiljöer byggas om och anpassas, säger Christina Sandin, Svevia.

Uppdraget omfattar bland annat ny- och ombyggnationer av gator, gång-, och cykelbanor. Svevia kommer även att utföra åtgärder vid korsningar och övergångställen för att skapa bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet.

-Vi arbetar dagligen med att göra vägar och gator säkra och framkomliga och har stor kompetens
inom driftrelaterade anläggningsarbeten.  Specifikt för detta projekt är den relativt trånga gatumiljön där planering för att störa trafiken och boende så lite som möjligt är extra viktigt

Anbudssumman är på cirka 30 miljoner kronor. Kontraktet gäller från 15 juni till våren 2017, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.   

För ytterligare information kontakta:
Christina Sandin, arbetschef, Svevia, tfn: 010 -458 16 74

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I takt med att kommunen utvecklas och förutsättningar förändras behöver trafikmiljöer byggas om och anpassas.
Christina Sandin, arbetschef