Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsutvecklingen och hur våra städer utformats. Med ökad satsning på gång- och cykeltrafik ökar inte bara de positiva effekterna på miljön, utan även välbefinnandet hos invånarna.

Bilen har förändrat vårt sätt att leva och erbjuder rörelsefrihet för många. Men i takt med en ökad urbanisering – 75 procent av EU:s medborgare bor numera i städer – har allt större fokus hamnat på de ljud- och luftföroreningar som biltrafiken medför. Det har också bidragit till diskussion om hur offentliga miljöer fungerar som sociala mötesplatser.

I en tidigare publicerad Urban Insight-rapport Wholesome Air, Serene Cities – Reduced Noise and Air Pollution in Urban Areas konstateras att 10 000 förtida dödsfall orsakas av trafikbuller inom EU varje år. Räknar man in luftföroreningar kan ytterligare omkring en halv miljon förtida dödsfall inom Europa läggas till.

En ökad satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik är en av många viktiga åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Utöver minskad miljöpåverkan visar studier att gång- och cykeltrafikanter uppvisar ett högre välbefinnande jämfört med biltrafikanter. Trots det väljer 50 procent av européerna bilen varje dag, medan endast 12 procent föredrar cykeln.

Enligt Mathias Ahlgren, expert på urban utveckling på Sweco, ligger ett stort ansvar på stadsplanerare att utveckla väl organiserade och attraktiva offentliga miljöer där människor naturligt kan umgås, mötas och röra sig.

”Att utveckla hållbara platser handlar om att sätta människan i centrum. Då krävs ökad medborgardialog och mer fokus på hur människor rör sig och umgås i stadsmiljöer, hur vi skapar sociala mötesplatser och inte minst hur vi underlättar hållbara transportval. Det ska vara lätt för människor att göra kloka val. Därför är kvaliteter såsom attraktivitet, komfort, trygghet och upplevelse viktiga i stadsplaneringen”.

I en ny Urban Insight-rapport från Sweco beskrivs ett antal lyckade exempel på hållbar stadsplanering och utformning, däribland Stenpiren resecentrum i Göteborg, Israels Plads i Köpenhamn, Groeenplatz i Antwerpen, Potsdamer Platz i Berlin och Kings Cross i London. Läs mer om dessa och andra exempel på hållbar stadsplanering här.

För ytterligare information, kontakta:

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Hanna Haeggström, pressansvarig, 070-234 0366, hanna.haeggstrom@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar