Dela

Kontakt

 • SWECO
  Gjörwellsgatan 22 100 26 STOCKHOLM
  +46 (0)8 695 60 00
  +46 (0)8 695 66 10
  http://www.sweco.se
 • Johnny Nylund

  Presschef


  073-7735189
 • Citat

  Vi kombinerar teknisk expertis med djup kunskap om hur den komplexa verksamheten på ett sjukhus ser ut. Alltifrån mottagningsrum till rörpost utformas med patienten i fokus. Med flexibla lokaler och bra flöden i sjukhuset skapar vi de bästa förutsättningarna för en god vård.
  Åsa Bergman, vd Sweco Sverige
  Effektiv och ren förbränning av avfall fyller en allt viktigare funktion i Polen, både för landets elförsörjning och för att minska andelen avfall som går till deponi. Sweco har lång erfarenhet av kraftvärmeproduktion runt om i Europa. I det här projektet bidrar vi till att vår kund kan ta vara på en värdefull lokal energikälla
  na Brandes, vd för Sweco Centraleuropa
  Det här är en satsning som utvecklar Paris kollektivtrafik och knyter ihop förorterna på ett helt nytt sätt. Swecos långa erfarenhet av att leda och projektera stora infrastruktursatsningar gör att vi kan säkerställa vår kunds förväntningar på en effektiv utbyggnad som förverkligar målet om en ökad rörlighet mellan förorterna.
  Erwin Malcorps, chef för Sweco Belgien
  Swecos förslag kallas ”Flöden” och det är just vad idén bygger på. Vi skapar ett center där vård, forskning och näringsliv knyts samman. Vår långa erfarenhet av vårdarkitektur runt om i Europa gör att vi både kan skapa en välkomnande stadsbild för hela sjukhusområdet och hantera den komplexitet som det innebär att hitta rätt lösningar för ett stort antal olika användare.
  Jan Mattsson, vd Sweco Architects
  Det här är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Uppdraget bekräftar vår position som ledande expert inom projektering för papper och massa
  Åsa Bergman, vd Sweco Sverige
  I utvecklingen av Bybanen är Sweco med och skapar nytänkande kollektivtrafik av högsta internationella klass. Med ett tydligt fokus på såväl sociala som miljömässiga effekter är det här ett utmärkt exempel på hur genomtänkta transportlösningar kan påverka hela stadsbilden på ett positivt sätt.
  Tron Kjølhamar, vd för Sweco Norge
  Här är Sweco med och skapar nästa generations bioprodukter och bioenergi, med ett tydligt fokus på synergier och resurssnålhet. Slutresultatet blir det mest effektiva och moderna bio-produktbruket i världen, säger Markku Varis, vd för Sweco Finland.
  Markku Varis, vd Sweco Finland
  Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet och helåret är det högsta hittills för Sweco. Det starka resultatet i kvartalet beror framförallt på den framgångsrika integrationen av Vectura med 1 200 nya medarbetare samt den positiva utvecklingen av verksamheten i Centraleuropa.
  Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco
  På kort tid har Sweco valts ut för att utforma två viktiga delsträckor i det som ska bli Sveriges första höghastighetsjärnväg. Den nya tekniken är här på allvar och leder till ett framtida järnvägssystem som gör Sverige mindre och våra regioner större.
  Jan Thulin, vd för Sweco Rail
  Satsningen på tunnelbanan innebär att man får ett miljövänligt och effektivt transportmedel utan att ta upp värdefull stadsyta. Här har Sweco en viktig roll när det gäller att leda hela arbetet på ett effektivt sätt från vision till färdigt transportmedel.
  Maija Jokela, vd för Sweco PM
  Vattenkraft är en av Swecos verkliga paradgrenar. Under de senaste 100 åren har vi varit med och utvecklat den svenska vattenkraften och genom kontinuerliga utlandsuppdrag har vi skaffat oss en svårslagen erfarenhet som efterfrågas på en global marknad
  Kaj Möller, exportchef Sweco
  Det här är det största transportuppdraget hittills för Sweco Norge. Slutresultatet av vårt arbete blir ökad kapacitet och lägre underhållskostnader på en järnvägssträcka som blir allt viktigare i takt med att Osloregionen växer.
  Tron Kjølhamar, vd för Sweco Norge
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp