Swecos årsredovisning för 2017

Report this content

Swecos årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.swecogroup.com samt i bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Dahlberg, finansdirektör, 08-695 63 32, jonas.dahlberg@sweco.se
Johnny Nylund, presschef, 073-773 51 89, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 11:15.

Taggar: