Swedencare AB (publ) får ytterligare en internationell institution som ny storägare, DNCA– Invest Beyond Global Leaders

Report this content

Djurhälsobolaget Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) noterat på Nasdaq First North meddelar idag att ytterligare en större internationell institution, DNCA, vilken inte tidigare är aktieägare i Bolaget, har förvärvat 7,2% av aktierna i Swedencare. 

Säljare är Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB (”De säljande parterna”) som överlåtit 1 130 000 aktier motsvarande 7,2 % av totalt antal utestående aktier. Av dessa 1 130 000 aktier överlät Håkan Svanberg & Co Health Care AB 330 000 aktier, Mastan AB 400 000 aktier och JCC Group Invest Sweden AB 400 000 aktier. 

De säljande parternas innehav i Swedencare uppgår efter transaktionen till totalt 7 858 695 aktier, motsvarande 49,8 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Innehaven för de säljande parterna fördelas efter transaktionen enligt följande: Håkan Svanberg & Co Health Care AB (4 690 982 aktier), Mastan AB (1 590 362 aktier) respektive JCC Group Invest Sweden AB (1 577 351 aktier). Håkan Svanberg & Co Health Care AB kvarstår som Bolagets största aktieägare med 29,7 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. 

”Det senaste året har jag märkt ett klart större intresse från internationella institutioner och med DNCA och Mr. Varma får Swedencare en ny engagerad storägare som vill vara med på vår tillväxtresa. Jag, tillsammans med mina partners, har varit väldigt selektiva vid avyttringar och vi har nu en ännu starkare ägarbild som är beredd att stötta oss med kapital vid eventuella spännande förvärvsmöjligheter ”

-       Håkan Lagerberg, CEO Swedencare AB (publ) samt ägare av Mastan AB

” The chance to invest in a relatively undiscovered quality gem of a company with solid growth prospects in all geographies comes along very rarely in this day and age. It was as such - a simple decision for us to make this investment”

-       Rajesh Varma, Fund Manager, DNCA Invest Beyond Global Leaders 


För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399  Email: info@fnca.se 

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se


Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

About DNCA Investments:Manages 31 funds with 23,2 Bn Euros in assets, divided in 5 asset classes, Bonds, Absolute return, multi-asset, equity and SRI. The company is lead from Paris with 119 employees. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl.13:30 CET. 

Dokument & länkar

Citat

Det senaste året har jag märkt ett klart större intresse från internationella institutioner och med DNCA och Mr. Varma får Swedencare en ny engagerad storägare som vill vara med på vår tillväxtresa. Jag, tillsammans med mina partners, har varit väldigt selektiva vid avyttringar och vi har nu en ännu starkare ägarbild som är beredd att stötta oss med kapital vid eventuella spännande förvärvsmöjligheter
- Håkan Lagerberg, CEO Swedencare AB (publ) samt ägare av Mastan AB
The chance to invest in a relatively undiscovered quality gem of a company with solid growth prospects in all geographies comes along very rarely in this day and age. It was as such - a simple decision for us to make this investmen
- Rajesh Varma, Fund Manager, DNCA Invest Beyond Global Leaders