Citat

Genom förvärvet av Animal Pharmaceuticals skapar vi en unik koncern bestående av olika tillväxtdrivna och lönsamma bolag verksamma inom djurhälsa. Det är fantastiskt att kunna addera ytterligare ett högkvalitativt och lönsamt bolag till Swedencarefamiljen. Jag är både förväntansfull och ödmjuk inför uppgiften att få leda den utökade gruppen. Samtidigt känner jag mig väldigt trygg, då vi i Jason Braun får en oerhört kompetent och engagerad kollega som, liksom jag, drivs av tillväxt och lönsamhet tillsammans med kundnöjdhet och innovation. En ytterligare framgångsfaktor är att den förvärvade verksamheten kommer att kunna realisera ett flertal synergimöjligheter med Stratford Care USA som Jason, Brian (VD för Stratford Care USA) och jag redan har arbetat fram en plan för.
Håkan Lagerberg, VD i Swedencare
Animal Pharmaceuticals has grown and evolved through the industry for over 17 years. At the heart of our company is a passion and drive that we couldn’t be more excited to share with an experienced, multinational company like Swedencare Group.
Jason Braun, Animal Pharmaceuticals VD och grundare
Tillsammans med förvärvet av Stratford i somras är Swedencare, efter de båda förvärven vi offentliggör idag, ett nytt, större och starkare bolag. Inom kosttillskott på den globala pet health care marknaden tillhör vi numera de ledande bolagen. Förutom att vi väsentligt ökar i omsättning, resultat och kunderbjudande får vi i Matthew och Jason två fantastiska entreprenörer i teamet. Tre förvärv på tre månader innebär att vi i princip kapat tre år i arbetet med att nå våra finansiella mål, vi återkommer därför med nya mål senast i samband med bokslutsrapporten.
Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare
Genom förvärvet av Nutravet skapar vi en unik koncern bestående av olika tillväxtdrivna och lönsamma bolag verksamma inom djurhälsa. Det är fantastiskt att kunna addera ytterligare ett högkvalitativt och lönsamt bolag till Swedencarefamiljen. Jag är både förväntansfull och ödmjuk inför uppgiften att få leda den utökade gruppen. Samtidigt känner jag mig väldigt trygg, då vi i Matthew Shaw får en oerhört kompetent och engagerad kollega som, liksom jag, drivs av tillväxt och lönsamhet tillsammans med kundnöjdhet och innovation. Matthew har byggt upp ett fantastiskt företag och koncept som vi tillsammans ska förvalta, utveckla och ta vidare ut i världen!
Håkan Lagerberg, VD i Swedencare
This is an exciting time for Nutravet, providing fantastic opportunities to further expand beyond our market leading position in the UK. Swedencare complements our ethos perfectly and offers the business proven international leadership. We’re thrilled to join the family and keen to maximise future growth.
Matthew Shaw, Nutravets VD och grundare
Jag och mina styrelsekollegor vill tacka Jenny för ett väl utfört arbete som VD under en period där fokus lagts på att utöka marknadssatsningarna kring produktfamiljen ProDen PlaqueOff®. När vi nu genomför ett strategiskt förvärv och samtidigt fortsätter utvärdera ytterligare förvärv är vi glada att hälsa Håkan tillbaka som VD samtidigt som vi med Jenny som CFO säkerställer en stark ekonomisk kontrollfunktion. Med Håkan och Jenny i koncernledningen och ett strategiskt viktigt förvärv genomfört ser vi fram emot att fortsätta utveckla Swedencare till det ledande globala djurhälsobolaget med en växande produktportfölj.
Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare
Med förvärvet växlar vi upp och behöver stärka upp både operationellt och finansiellt. Med min finansiella bakgrund och erfarenheten från att i flera år arbetat i USA i ekonomifunktioner ser jag framemot att arbeta med vårt nya amerikanska dotterbolag samt vår större, starkare och bredare koncern.
Jenny Graflind, avgående VD
Jag är tacksam att få frågan om att komma tillbaka i en operativ roll då jag ser många nya och spännande möjligheter i och med förvärvet av Stratfords verksamhet som vi nu genomför. En förutsättning för att jag skulle tacka ja var att även Jenny ansåg att det var en bra och spännande utmaning att än en gång arbeta tillsammans. Vi är ett utmärkt team och kompletterar varandra perfekt, något som behövs nu när vi accelererar takten i Swedencares utveckling. Jag har även sedan 2018 haft kontakt med Stratfords VD, Brian Nugent, och jag är övertygad om att han och hans team kommer att vara en avgörande faktor till att vi når eller kanske t.o.m. överträffar våra nyligen satta finansiella mål.
Håkan Lagerberg, tillträdande VD
Genom förvärvet stärker vi vår närvaro och utökar produkterbjudandet väsentligt i USA, en marknad där vi ser stark tillväxt, samtidigt som vi når ett stort antal nya kunder inom veterinärkanalen vilket kompletterar vår befintliga kanaldistribution. Vi stärker även organisationen med en mycket kompetent och erfaren ledningsgrupp
Jenny Graflind, VD Swedencare
Stratford management is excited to be part of a growing multinational organization with proven and experienced leadership that has created industry leading products in the oral/dental health sector.
Brian Nugent, VD, Stratford Care USA Inc.
Genom förvärvet av Stratfords verksamhet flyttar vi fram positionerna på världens största marknad för djurprodukter – USA. Vi är redan ansedda som ett ledande bolag inom dentalprodukter och nu utökar vi produktportföljen väsentligt samtidigt som vår starka position inom pet- och online kompletteras med 10 000 kunder i vet-kanalen. Vi tar nu ett stort steg mot våra finansiella mål
Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare
Som vi tidigare kommunicerat ökar vi marknadssatsningarna väsentligt och rekryteringen av Sara ger oss ett starkt och spännande ledarskap i detta arbete. Saras bakgrund, kompetens och energi kommer att bidra till en fortsatt hög tillväxt och en ökad global kännedom om våra varumärken, inte minst för vårt flaggskepp, produktlinjen ProDen PlaqueOff®, vilken redan anses som den ledande dentalprodukten för hundar och katter på vissa marknader
Jenny Graflind - CEO Swedencare
Jag ser mycket framemot att arbeta med Swedencares starka varumärken och bidra till Swedencares fortsatta framgångar på den globala marknaden. Det är en intressant och spännande bransch och jag är imponerad över den tillväxtresa som gjorts hittills och den starka position Swedencare har tagit på flera marknader. Jag ser enorm potential i varumärket och produkterna och det är med stor glädje och entusiasm jag tar mig an uppdraget att få utveckla detta vidare
Sara Ahlström, tillträdande Global Marketing Manager
Jag och mina styrelsekollegor är både tacksamma för, och imponerade av, det arbete och den energi Håkan har bidragit med i bolagets utveckling till den globala och mycket lönsamma företagsgrupp Swedencare är idag. När vi nu ökar marknadssatsningarna samtidigt som vi satt upp nya långsiktiga finansiella mål är jag glad att kunna hälsa Jenny välkommen som ny VD, genom henne får vi kontinuitet i vårt fortsatta arbete med att skapa ett ledande djurhälsobolag med fokus på munhälsa.
- Per Malmström, Swedencares ordförande
Swedencare går nu in i en ny fas med nya mål och jag känner att det är dags att lämna över det operativa ansvaret efter nästan sex år. Med Jenny får Swedencare en ytterst kompetent VD som kan verksamheten väl och har den energi som krävs för att ta bolaget till nya nivåer och framgångar
Håkan Lagerberg, avgående VD
Det har varit ett stort nöje att få arbeta på Swedencare tillsammans med Håkan i närmare tre år och under den tiden har vi haft en minst sagt fantastisk utveckling. Jag tar över en väl fungerande organisation som är byggt på ett härligt och kompetent team samt ett starkt varumärke i en spännande bransch. Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen och leda Swedencare in i framtiden
- Jenny Graflind, tillträdande VD
Vi är mycket glada att få välkomna Biovet, till Swedencare. Bolaget kommer att väsentligt stärka vår ställning och vårt erbjudande på̊ den växande grekiska marknaden. Vi ser att när Biovet ingår fullt ut i gruppen kommer vi att kunna accelerera försäljningen av våra produkter ytterligare dels i Grekland och Cypern, dels i Balkan som bättre kan hanteras från Thessaloniki jämfört med Malmö.
Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
We are very glad to become part of Swedencare group. Our goal is to strengthen our position in the Greek and Cypriot market. By developing new strategies we aim to increase our sales and deliver higher growth.
Ioanna Psychogiou, VD Biovet
Det senaste året har jag märkt ett klart större intresse från internationella institutioner och med DNCA och Mr. Varma får Swedencare en ny engagerad storägare som vill vara med på vår tillväxtresa. Jag, tillsammans med mina partners, har varit väldigt selektiva vid avyttringar och vi har nu en ännu starkare ägarbild som är beredd att stötta oss med kapital vid eventuella spännande förvärvsmöjligheter
- Håkan Lagerberg, CEO Swedencare AB (publ) samt ägare av Mastan AB
The chance to invest in a relatively undiscovered quality gem of a company with solid growth prospects in all geographies comes along very rarely in this day and age. It was as such - a simple decision for us to make this investmen
- Rajesh Varma, Fund Manager, DNCA Invest Beyond Global Leaders
Vi har under våra noterade år haft ett stort intresse från marknaden. När institutioner visar intresse för vårt bolag hänvisar vi oftast till den öppna marknaden men då Spiltan är en ägare som vi gärna ser i vår ägarlista valde vi att sälja av en mindre del av vårt innehav. Spiltans ambition att investera i ”framgångsrika entreprenörsledda tillväxtbolag” ser vi det som en kvalitetsstämpel. Jag ser fram emot att ha med Per H. och hans team på vår resa!
Håkan Lagerberg, CEO Swedencare AB (publ) samt ägare av Mastan AB
När husdjur alltmer blir familjemedlemmar gör vi bedömningen att Swedencare har stora tillväxtmöjligheter med sina produkter. Efter att börjat med ProDen PlaqueOff (Swedencares viktigaste produkt) har familjens hund Martini (Golden Retriever) fått en mycket bättre munhygien och mindre tandsten. De positiva effekterna är också bevisade i kliniska studier av veterinärorganisationen VOHC.
Per H. Börjesson, VD Investment AB Spiltan
Spanien är en marknad som vi har bearbetat med hjälp av olika partners för Vet- och Petmarknaden och där vi har haft en jämn försäljning utan tillväxt de senaste åren. Med tanke på att den spanska marknaden vilken, liksom många andra marknader i Europa, transformeras snabbt med höga tillväxttal inom Pet- jämfört med Veterinärsssidan är vi övertygade om att vi kommer att kunna leverera klart högre tillväxttal med en egen organisation som ansvarar för försäljningen.
Håkan Lagerberg - CEO Swedencare AB (publ)
Det är med stor glädje som jag kan meddela att ytterligare en av våra ProDen PlaqueOff produkter nu tilldelats den viktiga VOHC-certifieringen. Pulverprodukten kan nu tillsammans med våra Dental Bites säljas hos de veterinärskliniker vilka har som policy att endast erbjuda VOHC-godkända produkter inom kategorin munvård. Studierna visade även att av de hundarna som behandlades med ProDen PlaqueOff® Pulver hade 67% mindre gingivit (tandköttsinflammation) jämfört med placebogruppen. Dessa nyupptäckta resultat kan vi använda i vårt fortsatta arbete för att informera husdjursägare om fördelarna med ProDen PlaqueOff®
Håkan Lagerberg, CEO of Swedencare AB
Detta är väldigt goda nyheter då Brasilien är en av de marknader vi tidigare har nämnt som en av våra underutvecklade och samtidigt en av de mest spännande för 2018 och framåt. Med patentbeslutet i ryggen kan vi satsa på ett annat sätt och det skall bli mycket intressant att se vad vi kan åstadkomma i Brasilen kommande år.
Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ)
Förvärvet ger Swedencare möjligheten att utveckla en flaggskeppsfabrik som kan leda företagets produktion och logistik i Irland och för flertalet exportmarknader världen över. Dessutom, när den nya fabriken är färdigställd kommer kostnaderna inte var högre än våra nuvarande hyreskostnader trots att vi då har en nyrenoverad fabrik som är helt anpassad efter våra behov och som dessutom är dubbelt så stor till yta.
Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).
Musti Group är redan vår viktigaste samarbetspartner på den nordiska marknaden avseende försäljning av våra egna produktlinjer så det känns både naturligt och oerhört spännande att lansera en unik och ny produktlinje tillsammans. Jag är även övertygad om att vi kommer att lansera andra projekt tillsammans för att hela tiden ge våra nordiska slutkunder de bästa förutsättningarna att ta hand om sina husdjur på bästa sätt.
Håkan Lagerberg, CEO of Swedencare AB (publ).
Det känns fantastiskt att kunna erbjuda riktigt nya innovationer till kattmatssortimentet. Tandvård för katter är ett av de mest utmanande områdena för kattägare. Med den unika ProDen PlaqueOff®- blandningen i Nutrima Katt torrfoder kan vi erbjuda en enkel lösning för alla kattägare som vill ta hand om tandhälsan hos sina katter. Utan samarbetet med Swedencare skulle det inte ha varit möjligt och vi är väldigt stolta och glada över det gemensamma produktutvecklingsprojektet vi gjorde tillsammans.
Elli Holappa, Commercial Director Musti Group OY