Swedencare AB (publ) förvärvar ledande brittiskt djurhälsobolag

Report this content

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar 100% av det brittiska bolaget Nutravet (UK) Limited (”Nutravet”). Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 375 miljoner SEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 281 miljoner SEK och en riktad nyemission om totalt 580 769 aktier i Swedencare till säljaren vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 oktober 2020. Genom förvärvet får Swedencare en bred och unik portfölj av kosttillskott inom premiumsegmentet för hund, katt och häst vilka säljs exklusivt genom tusentals brittiska och europeiska veterinärkliniker och djursjukhus.

Förvärvet är villkorat av vissa sedvanliga avtalsvillkor.

”Genom förvärvet av Nutravet skapar vi en unik koncern bestående av olika tillväxtdrivna och lönsamma bolag verksamma inom djurhälsa. Det är fantastiskt att kunna addera ytterligare ett högkvalitativt och lönsamt bolag till Swedencarefamiljen. Jag är både förväntansfull och ödmjuk inför uppgiften att få leda den utökade gruppen. Samtidigt känner jag mig väldigt trygg, då vi i Matthew Shaw får en oerhört kompetent och engagerad kollega som, liksom jag, drivs av tillväxt och lönsamhet tillsammans med kundnöjdhet och innovation. Matthew har byggt upp ett fantastiskt företag och koncept som vi tillsammans ska förvalta, utveckla och ta vidare ut i världen!” säger Håkan Lagerberg, VD i Swedencare.

Om Nutravet

Bolaget, som grundades av Matthew Shaw 2008, är i dag Storbritanniens ledande ”exclusive-to-vet”-företag med tusentals veterinärkliniker och djursjukhus på kundlistan. Under 2017 inleddes ett samarbete med Europas ledande veterinärkedja vilken har ett stort nätverk av kliniker och djursjukhus i 11 länder.  Samarbetet har fram till nu avsett kliniker i Storbritannien men skall utökas till att gälla kedjans övriga marknader. Produktportföljen, som är egenutvecklad, täcker de flesta terapiområden förutom dental produkter, här kommer Swedencares flaggskeppsprodukt ProDen PlaqueOff® kommer att komplettera kunderbjudandet.

Det förvärvade bolaget omsatte under tolvmånadersperioden juli 2019 – juni 2020 cirka 60,9 miljoner SEK med ett EBITDA-resultat på cirka 31,3 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 51%.

Köpeskillingen om 33 miljoner GBP på skuld- och kassafri basis, motsvarande cirka 375 miljoner SEK, erläggs genom en kontantlikvid om cirka 281 miljoner SEK samt genom en riktad nyemission om totalt 580 769 aktier i Swedencare.

Nutravet kommer att ledas av VD, Matthew Shaw, bolagets grundare och tidigare ägare, som även kommer att bli en av Swedencares större aktieägare med ett aktieinnehav om 580 769 aktier.

"This is an exciting time for Nutravet, providing fantastic opportunities to further expand beyond our market leading position in the UK. Swedencare complements our ethos perfectly and offers the business proven international leadership. We’re thrilled to join the family and keen to maximise future growth” säger Matthew Shaw, Nutravets VD och grundare.

På kort sikt bedöms synergier inom försäljning och marknadsföring kunna uppnås genom Swedencares produktfamilj ProDen PlaqueOff®, vilken väl kompletterar Nutravets produkterbjudande. På längre sikt förväntas synergier i samband med marknadsföring och försäljning av Nutravets produktportfölj och koncept i Swedencares internationella distributionsnätverk.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida www.swedencare.se där proforma-siffror för koncernen inklusive Nutravet redovisas för tolvmånadersperioden juli 2019 – juni 2020.  För mer information om Nutravet se www.nutravet.co.uk.

Advokatfirman Lindahl KB och Pareto Securities AB har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

Per Malmström, Styrelseordförande
Mobil: +46 (0)70 725 28 36

 

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399  Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff, Stratford och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande åtta egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 september 2020 kl. 17.31 CET.

Dokument & länkar

Citat

Genom förvärvet av Nutravet skapar vi en unik koncern bestående av olika tillväxtdrivna och lönsamma bolag verksamma inom djurhälsa. Det är fantastiskt att kunna addera ytterligare ett högkvalitativt och lönsamt bolag till Swedencarefamiljen. Jag är både förväntansfull och ödmjuk inför uppgiften att få leda den utökade gruppen. Samtidigt känner jag mig väldigt trygg, då vi i Matthew Shaw får en oerhört kompetent och engagerad kollega som, liksom jag, drivs av tillväxt och lönsamhet tillsammans med kundnöjdhet och innovation. Matthew har byggt upp ett fantastiskt företag och koncept som vi tillsammans ska förvalta, utveckla och ta vidare ut i världen!
Håkan Lagerberg, VD i Swedencare
This is an exciting time for Nutravet, providing fantastic opportunities to further expand beyond our market leading position in the UK. Swedencare complements our ethos perfectly and offers the business proven international leadership. We’re thrilled to join the family and keen to maximise future growth.
Matthew Shaw, Nutravets VD och grundare