Swedencare AB (publ) utser ny VD att leda bolaget mot de finansiella målen 2024 samt fastställer ny utdelningspolicy

Report this content

Styrelsen har utsett bolagets CFO, Jenny Graflind, till ny VD att leda bolaget mot de långsiktiga målen. Jenny Graflind tillträder sin tjänst som VD den 1 november 2019.

Styrelsen i Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) har fastställt följande finansiella och strategiska mål att gälla för 2024.

  • Finansiellt ska omsättningen 2024 nå 500 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) motsvarande lägst 25% samtidigt som våra kunder då uppfattar ProDen PlaqueOff® som marknadens bästa produkt för hundar och katters dental- och munhälsa.

Styrelsen har samtidigt uppdaterat utdelningspolicyn till att gälla enligt följande;

  • Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Nuvarande VD Håkan Lagerberg arbetar kvar med vissa strategiska projekt fram till årsskiftet och fortsätter därefter detta arbete som styrelseledamot.

”Jag och mina styrelsekollegor är både tacksamma för, och imponerade av, det arbete och den energi Håkan har bidragit med i bolagets utveckling till den globala och mycket lönsamma företagsgrupp Swedencare är idag. När vi nu ökar marknadssatsningarna samtidigt som vi satt upp nya långsiktiga finansiella mål är jag glad att kunna hälsa Jenny välkommen som ny VD, genom henne får vi kontinuitet i vårt fortsatta arbete med att skapa ett ledande djurhälsobolag med fokus på munhälsa.” 

  • Per Malmström, Swedencares ordförande.   

”Swedencare går nu in i en ny fas med nya mål och jag känner att det är dags att lämna över det operativa ansvaret efter nästan sex år. Med Jenny får Swedencare en ytterst kompetent VD som kan verksamheten väl och har den energi som krävs för att ta bolaget till nya nivåer och framgångar.”

  • Håkan Lagerberg, avgående VD. 

”Det har varit ett stort nöje att få arbeta på Swedencare tillsammans med Håkan i närmare tre år och under den tiden har vi haft en minst sagt fantastisk utveckling.  Jag tar över en väl fungerande organisation som är byggd på ett härligt och kompetent team samt ett starkt varumärke i en spännande bransch. Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen och leda Swedencare in i framtiden.” 

  • Jenny Graflind, tillträdande VD.

Arbetet med en översyn av den framtida finansfunktionen har inletts, till dess att beslut om denna fattats kvarstår Jenny Graflind som CFO.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, avgående CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, Swedencares styrelseordförande
Mobil: 46 (0)70 725 28 36
Email: per.malmstrom@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: 46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

 

 

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399  Email: info@fnca.se 

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 9.00 CET.

Dokument & länkar

Citat

Jag och mina styrelsekollegor är både tacksamma för, och imponerade av, det arbete och den energi Håkan har bidragit med i bolagets utveckling till den globala och mycket lönsamma företagsgrupp Swedencare är idag. När vi nu ökar marknadssatsningarna samtidigt som vi satt upp nya långsiktiga finansiella mål är jag glad att kunna hälsa Jenny välkommen som ny VD, genom henne får vi kontinuitet i vårt fortsatta arbete med att skapa ett ledande djurhälsobolag med fokus på munhälsa.
- Per Malmström, Swedencares ordförande
Swedencare går nu in i en ny fas med nya mål och jag känner att det är dags att lämna över det operativa ansvaret efter nästan sex år. Med Jenny får Swedencare en ytterst kompetent VD som kan verksamheten väl och har den energi som krävs för att ta bolaget till nya nivåer och framgångar
Håkan Lagerberg, avgående VD
Det har varit ett stort nöje att få arbeta på Swedencare tillsammans med Håkan i närmare tre år och under den tiden har vi haft en minst sagt fantastisk utveckling. Jag tar över en väl fungerande organisation som är byggt på ett härligt och kompetent team samt ett starkt varumärke i en spännande bransch. Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen och leda Swedencare in i framtiden
- Jenny Graflind, tillträdande VD