Swedencare AB (publ) investerar i produktions- och logistikcenter

Report this content

Swedencare AB (publ) (“Swedencare”) har förvärvat en fabriks- och logistikfastighet i Irland vilken kraftigt ökar och effektiviserar den egna produktionen samtidigt som koncernen får en bas för den internationella logistiken. Efter anpassningar av lokalen för att optimera produktion och logistik bedöms kostnaderna vara oförändrade jämfört med dagens hyreskostnader. 

Swedencare har förvärvat en fabrikslokal i IDA Industrial Park, Waterford. Lokalerna är mer än dubbelt så stora som vår nuvarande fabrik och en av de stora fördelarna är att den ligger under ett och samma tak att jämföra med dagens separata produktions- och lagerlokaler. Ombyggnaden beräknas ta cirka 7 månader i anspråk för anpassa lokalerna till en optimal (GMP*) standard.

Investeringen i fastighet och lokalanpassningar beräknas uppgå till ca: 6 MSEK och, huvudsakligen, finansieras med egna medel.

"Förvärvet ger Swedencare möjligheten att utveckla en flaggskeppsfabrik som kan leda företagets produktion och logistik i Irland och för flertalet exportmarknader världen över. Dessutom, när den nya fabriken är färdigställd kommer kostnaderna inte var högre än våra nuvarande hyreskostnader trots att vi då har en nyrenoverad fabrik som är helt anpassad efter våra behov och som dessutom är dubbelt så stor till yta.”

- Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).


För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se


Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Dokument & länkar

Citat

Förvärvet ger Swedencare möjligheten att utveckla en flaggskeppsfabrik som kan leda företagets produktion och logistik i Irland och för flertalet exportmarknader världen över. Dessutom, när den nya fabriken är färdigställd kommer kostnaderna inte var högre än våra nuvarande hyreskostnader trots att vi då har en nyrenoverad fabrik som är helt anpassad efter våra behov och som dessutom är dubbelt så stor till yta.
Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).