Swedencare AB (publ) förvärvar den grekiska djurhälsodistributören Biovet

Report this content

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) har den 1 oktober 2019 ingått avtal om förvärv av den grekiska djurhälsodistributören Biovet I.K.E (”Biovet”), vilken erbjuder både djurhälsoprodukter samt viss veterinärsutrustning på den grekiska och cypriotiska marknaden. Köpeskillingen uppgår till 551 000 Euro varav 350 000 Euro erläggs kontant och 201 000 Euro med 31,358 nyemitterade aktier i Swedencare AB. 

Biovet grundades i Thessaloniki år 2005 av den välkände grekiska veterinären Dr. Vasilios Psychogios. Sedan 2012 drivs bolaget av huvudägaren, Ioanna Psychogiou. Biovet är idag ett välrenommerat företag med en heltäckande säljorganisation för hela Grekland och Cypern. Bolaget har under några år framgångsrikt distribuerat Swedencares ProDen PlaqueOff-linje och även inlett försäljning av vissa NutriScienceprodukter. 

Efter försäljningen kvarstår grundaren Vasilios Psychogios och nuvarande VD Ioanna Psychogiou i sina roller där Vasilios Psychogios kommer vara en talesman för företaget och dess produkter i framförallt olika veterinärsforum.

Biovet omsatte 653 000 Euro 2018.  

“Vi är mycket glada att få välkomna Biovet, till Swedencare. Bolaget kommer att väsentligt stärka vår ställning och vårt erbjudande på̊ den växande grekiska marknaden. Vi ser att när Biovet ingår fullt ut i gruppen kommer vi att kunna accelerera försäljningen av våra produkter ytterligare dels i Grekland och Cypern, dels i Balkan som bättre kan hanteras från Thessaloniki jämfört med Malmö. ” 

  • Håkan Lagerberg, CEO Swedencare

“We are very glad to become part of Swedencare group. Our goal is to strengthen our position in the Greek and Cypriot market. By developing new strategies we aim to increase our sales and deliver higher growth.” 

  • Ioanna Psychogiou, VD Biovet


För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399  Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

 

About Biovet

Biovet provides complete solutions that can cover the needs of veterinary, pet shop and grooming customers. The company provides a wide range of animal health products, veterinary and grooming equipment as well as consumables and pet accessories. It distinguishes itself on quality against its competitors and has easily maintained this distinction by using contemporary marketing and sales techniques. 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 13.30 CET.

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada att få välkomna Biovet, till Swedencare. Bolaget kommer att väsentligt stärka vår ställning och vårt erbjudande på̊ den växande grekiska marknaden. Vi ser att när Biovet ingår fullt ut i gruppen kommer vi att kunna accelerera försäljningen av våra produkter ytterligare dels i Grekland och Cypern, dels i Balkan som bättre kan hanteras från Thessaloniki jämfört med Malmö.
Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
We are very glad to become part of Swedencare group. Our goal is to strengthen our position in the Greek and Cypriot market. By developing new strategies we aim to increase our sales and deliver higher growth.
Ioanna Psychogiou, VD Biovet