Swedencare AB (publ) har har slutfört det amerikanska förvärv vilket offentliggjordes den 24 juni 2020

Swedencares amerikanska dotterbolag, Stratford Care USA Inc., har idag tillträtt den verksamhet som förvärvades av Stratford Pharmaceuticals LLC den 24 juni 2020.  Verksamheten har bedrivits på den amerikanska veterinärsmarknaden sedan 2011. Stratford har en bred egenutvecklad produktportfölj och försäljningen sker genom en flerkanalsstrategi till 10 000 veterinärkliniker, stora inköpsorganisationer samt aktörer inom e-handel.  Köpeskillingen uppgår till cirka 159,3 miljoner SEK (17 miljoner USD).   

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 24 juni 2020 då förvärvet tillkännagavs. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: 
håkan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: 
jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0) 8 528 00 399  Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare 

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 16.15 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar