Ändring av antalet aktier och röster i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Per den 31 augusti 2018 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) till 273 322 117 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 273 322 117 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 814 409 C-aktier. C-aktierna har emitterats i syfte att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram och har med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen omvandlats till stamaktier. Per den 31 augusti 2018 innehar bolaget 3 665 197 stamaktier.

---

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta 

Media Investerare
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
+46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 klockan 08:00 CET. 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar