Chief Operating Officer Alan Raffensperger lämnar Sobi™

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att man har kommit överens med Alan Raffensperger, Chief Operating Officer (COO), om att han lämnar Sobi för att söka andra karriärmöjligheter.

Alan Raffensperger har lett den kommersiella organisationen ansvarig för att lansera Sobis hemofililäkemedel på den europeiska marknaden samt expansionen av Sobis globala varumärken Orfadin och Kineret i Europa och Nordamerika. Utöver att leda de kommersiella teamen har Alan Raffensperger även lett det strategiska arbetet kring affärsområdet Partner Products positionering.

”Vi tackar Alan för hans utmärkta ledarskap och engagemang som har bidragit till att utveckla Sobis starka patientcentrerade kommersiella organisation till ett mycket kompetent internationellt team”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef för Sobi, å ledningsgruppens och hela företagets vägnar.

----

Om Sobi™

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5.2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta: 
Media relations Investor relations
Morten Grøn, Vice President, Head of Communications  Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
+45 25 56 47 81  +1 347 224 0819, +1 212 579 0506, 08 697 2135
morten.gron@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar