Framgångsrik upphandling ger personer med hemofili A i Storbritannien ökad tillgång till Elocta

Ett framgångsrikt anbud i Storbritanniens upphandling av hemofili A-läkemedel har resulterat i att SobiTM tecknat avtal med National Health Service (NHS). Avtalet innebär att personer som lever med hemofili A i Storbritannien kan få ökad tillgång till Elocta (efmoroctocog alfa).

Efmoroctocog alfa är godkänt av Europeiska kommissionen för behandling och profylax (förebyggande) av blödningar hos patienter i alla åldrar med hemofili A (1). Det är en behandling med förlängd halveringstid (EHL) som subventioneras av NHS England och som dessutom lämpar sig för alla åldersgrupper och alla svårighetsgrader.

"Dagens offentliggörande är goda nyheter för de som lever med hemofili A i Storbritannien. Avtalet garanterar fortsatt och ökad tillgång till Elocta för de som lever med hemofili A, oavsett ålder och svårighetsgrad”, säger Philip Wood, Head of Haematology och Head of Northern Europe på Sobi.

Tidigare hade många som lever med hemofili A i Storbritannien begränsad tillgång till efmoroctocog alfa då det tidigare avtalet gällde en förutbestämd volym. Det nya avtalet är ett viktigt steg framåt inom behandling av hemofili A, eftersom det gör det möjligt för läkare att förskriva det behandlingsalternativ som lämpar sig bäst för varje patient och att individanpassa behandlingen för att skydda mot blödningar och ledskador.

De behandlingsriktlinjer som nyligen publicerats i British Society for Haemotology (BSH) rekommenderar att profylaktisk behandling anpassas efter varje patients dagliga aktivitet (2). EHL-behandlingar har potential att minska frekvensen av injektioner, öka följsamheten, förbättra behandlingsresultaten samt potentiellt möjliggöra en mer aktiv livsstil (3).

"Vår vision Liberate Life innebär att det är de som lever med hemofili som sitter i förarsätet vad gäller kliniska beslutsfattanden och hur de vill leva sina liv. Personer med hemofili ska känna att de kan leva mer aktiva liv med hjälp av en behandlingsmetod som är anpassad till deras specifika behov, aktivitetsnivåer och ambitioner", fortsatte Wood.Det nya ramavtalet kommer att träda i kraft den 1 juli 2020 och löper under två år, med möjlighet till ytterligare 24 månaders förlängning.

Om hemofili A
Hemofili (blödarsjuka) är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga hos en person är nedsatt. Hemofili A förekommer hos ungefär en av 5 000 födda pojkar per år. Enligt World Federation of Hemophilia beräknas för närvarande 170 000 personer runt om i världen vara diagnosticerade med hemofili A. Personer med hemofili A upplever blödningstillfällen som kan vara smärtsamma, ge upphov till bestående ledskador samt livshotande blödningar. Profylaktiska injektioner av faktor VIII och IX kan tillfälligt ersätta de koagulationsfaktorer som behövs för att kontrollera blödning och förhindra nya blödningar. The World Federation of Hemophilia rekommenderar profylaktisk behandling eftersom sådan kan förhindra blödningar och leddestruktion.

Om Elocta®
Elocta® (efmoroctocog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi som utvecklats för hemofili A och som genom Fc-fusionsteknik når en förlängd cirkulationstid i kroppen. Elocta har skapats genom att fusionera faktor VIII med Fc-delen av immunoglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta möjliggör för Elocta att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar i kroppen (halveringstid). Även om Fc-tekniken har använts under 15 år, har Sobi och Sanofi förädlat teknologin och är först med att tillämpa den inom hemofili. Elocta tillverkas med en human cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa. Elocta är godkänt för behandling av hemofili A i EU, Island, Kuwait, Liechtenstein, Norge, Saudiarabien och Schweiz, och där det marknadsförs av Sobi. I USA, Japan, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Brasilien och andra länder är produkten godkänd som ELOCTATE® [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc Fusion Protein], och Sanofi har marknadsföringsrättigheterna.

Som för faktorersättningspreparat i allmänhet kan allergiska överkänslighetsreaktioner och utveckling av inhibitorer ske vid behandling av hemofili A. Inhibitorer har rapporterats vid behandling med Elocta/ELOCTATE inklusive hos tidigare obehandlade patienter. Notera att tidigare obehandlade patienter och ITI behandling inte är inkluderade i EU:s produktinformation för Elocta.

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com      

(1) ELOCTA® Produktresumé finns på https://www.medicines.org.uk/emc/product/5100/smpc. Senast hämtad, Juni 2020.

(2) Rayment et al. Guidelines on the use of prophylactic factor replacement for children and adults with Haemophilia A and B. 2020: 6, 7.  https://b-s-h.org.uk/guidelines/guidelines/the-use-of-prophylactic-factor-replacement-for-children-and-adults-with-haemophilia-a-and-b/

(3)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6130100/

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Dagens offentliggörande är goda nyheter för de som lever med hemofili A i Storbritannien. Avtalet garanterar fortsatt och ökad tillgång till Elocta för de som lever med hemofili A, oavsett ålder och svårighetsgrad
Philip Wood