Inbjudan till Sobis kapitalmarknadsdag 2020

Report this content

Boka in den 10 december då Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) bjuder in till kapitalmarknadsdag. Kapitalmarknadsdagen är en möjlighet för investerare, analytiker och media att få en djupare insikt om vår forskningsportfölj och kommersiella utsikter.

Eventet kommer att äga rum på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm, kl. 13:00 – 16:00 och kommer att sändas live. Med anledning av Coronapandemin kommer endast ett begränsat antal deltagare kunna vara med på plats i lokalen. Blir det ett stort intresse kommer vi kanske inte att kunna garantera en plats åt alla på plats i lokalen. 

Agenda och mer detaljerad information om eventet kommer att publiceras på Sobis hemsida längre fram.

Anmälan sker genom att anmäla sig till ir@sobi.com senast den 20 november.
Ange namn, företag, epost, telefonnummer och om vi vill delta på plats på IVA eller via webben.

Vi ser fram emot att träffa er i december.

 

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka
1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 

För mer information, kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera