Sällsynt styrka driver tillväxt – Sobi’s kapitalmarknadsdag 2019

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) håller idag kapitalmarknadsdag på Karolinska Institutet Biomedicum i Solna. Presentationer från ledningsgruppen och en extern expert visar hur Sobi är väl placerad för att visa sällsynt styrka gällande bolagstillväxt inom affärsområdena Haemophilia och Immunology.

I 2018 meddelade Sobi både förvärvet av emapalumab från Novimmune SA och förvärvet av den amerikanska Synagis®-verksamheten från AstraZeneca. Dessa förvärv har väsentligt förändrat Sobis verksamhet och fokus, och har etablerat en stark position inom Immunology och en verksamhet i USA som är rustad för expansion och tillväxt. Samtidigt har förvärven adderat viktiga projekt till utvecklingsportföljen.

”Sobis position är starkare än någonsin och jag ser stora möjligheter att ta Sobi till nästa nivå,” säger Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers. ”Vi är en ledande spelare på en synnerligt attraktiv marknad inom sällsynta sjukdomar och vi har några av de främsta produkterna i vår portfölj och en utvecklingsportfölj av stigande värde.”

Höjdpunkter från kapitalmarknadsdagen

Sobi har tredubblat antalet hemofilipatienter som behandlas med Sobis produkter sen slutet av 2016, en bekräftelse på det värde som Elocta® och Alprolix® medför till patienter och vilket har ökat Sobis marknadsandel. Affärsområdet Haemophilia förväntas växa starkt och fortsätta ta marknadsandelar under 2019.

I januari 2019 lanserades Gamifant i USA. Det finns ett stort medicinskt behov och Gamifant är den enda godkända produkten för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) i USA. Sobi ansökte om marknadsgodkännande i EU i augusti 2018.

Förvärvet av Synagis slutfördes i januari 2019 och integrationen av bolaget har slutförts. Samtliga 135 AstraZeneca-anställda inom den amerikanska Synagis-verksamheten har övergått till Sobi. Initiativ för att förbättra tillgång till behandling och förbättrad service har vidtagits. Under första kvartalet 2019 förbättrades tillväxten inom marknaden till 2 procent.

Bolaget har visat kontinuerlig tillväxt och vidmakthållit en god lönsamhet – trots fokuserade investeringar i tillväxtområden. ”För 2019 förväntar vi oss en stark och balanserad tillväxt, förbättrad bruttomarginal och ett fortsatt starkt kassaflöde som ger utrymme för fler förvärv”, bekräftar Guido Oelkers. De finansiella utsikterna för helåret 2019 förblir oförändrade.

En inspelning från dagen finns att titta på på Sobis hemsida dagen efter eventet, 15 maj.

---

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta 

Linda Holmström, Senior Communications/IR Manager  Paula Treutiger, Head of Communications & Investor Relations
+46 708 734 095  +46 733 666 599
linda.holmstrom@sobi.com  paula.treutiger@sobi.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sobis position är starkare än någonsin och jag ser stora möjligheter att ta Sobi till nästa nivå
Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers