Sobi™ lanserar visionen Liberate Life™ – living life beyond haemophilia på Världshemofilidagen

Report this content

För att uppmärksamma Världshemofilidagen lanserar Sobi™ visionen Liberate Life™ – living life beyond haemophilia. Sobi har som ambition att arbeta långsiktigt för att driva utvecklingen framåt, optimera behandling, bygga evidens och se till att personer som lever med hemofili får stöd och varaktig tillgång till hemofilivård. Som ett första initiativ i lanseringen av Liberate Life vänder sig Sobi brett till alla som berörs av hemofili för att uppmuntra och motivera dem att öka sina förväntningar på livet och efterfråga alla de möjligheter som står till buds tack vare de framsteg som skett inom hemofilivården.

En inspirationsfilm, som från och med i dag kan ses i sociala medier i 13 europeiska länder, markerar inledningen på detta uppsökande initiativ. Senare kommer initiativet också att omfatta berättelser från personer med hemofili som låter sina drömmar och drivkrafter inspirera dem att leva ett liv fullt av möjligheter.

Trots att behandlingsmöjligheterna har förbättrats på senare tid gör personer med hemofili ofta avkall på vardagen. Detta är en av många insikter från en omfattande etnografisk studie av hur personer med hemofili lever som Sobi genomförde runtom i Europa sommaren 2018. Denna ingående undersökning visade på de utmaningar, mål, ouppfyllda behov, beteenden och uppfattningar som personer med hemofili har, vilket i sin tur drev Sobi att utveckla visionen för Liberate Life.

Guido Oelkers, Sobis vd och koncernchef, säger att det bland annat är dessa insikter som har inspirerat Sobi att tillsammans med personer som lever med hemofili utmana status quo i hemofilivården. Behandlingen har historiskt sett handlat om att skapa förutsättningar för överlevnad och stabilitet. Med dagens terapier kan behandlingen skräddarsys för att passa individens behov och önskemål.

“Liberate Life är en symbol för våra intentioner och handlingar och ett konkret uttryck för vårt åtagande att arbeta för personer med hemofili och skydda dem från blödningar, ledsmärta och psykiska påfrestningar – att hjälpa dem att känna trygghet så att de kan leva sina liv utan kompromisser”, säger Oelkers. “Liberate Life understryker inte bara vår vision för framtidens hemofilivård utan är också en uppmaning till handling från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och andra som kämpar för denna patientgrupp.”

För mer information, se www.liberatelife.eu 

---

Om Liberate Life™

Visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia grundar sig i Sobis ambition att göra en betydande skillnad för människor med sällsynta sjukdomar. Det är angeläget att driva utvecklingen framåt, uppmuntra och främja positiv förändring samt skapa bättre förutsättningar för personer med hemofili att kunna leva ett liv fullt av möjligheter.

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta 

Media relations
Charlotte af Klercker, Corporate Communications Paula Treutiger, Head of Communications & Investor Relations
+46 707 297 327 +46 733 666 599
charlotte.afklercker@sobi.com  paula.treutiger@sobi.com 

Länk till filmen: https://www.sobiplay.com/haemophilia/liberatelife_fragments_60s_16_9_eng_subs

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

“Liberate Life understryker inte bara vår vision för framtidens hemofilivård utan är också en uppmaning till handling från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och andra som kämpar för denna patientgrupp.”
vd Guido Oelkers