Sobi™ publicerar rapporten för det första kvartalet 2018

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag rapporten för det första kvartalet 2018. Totala intäkter ökade med 41 procent till 1 964 MSEK jämfört med första kvartalet 2017. EBITA uppgick till 771 MSEK, en ökning om 90 procent, och bruttomarginalen var 72 procent (74).

En stark start på 2018

 • Totala intäkter uppgick till 1 964 MSEK (1 396)
 • 41 procents försäljningstillväxt i kvartalet jämfört med det första kvartalet 2017 (43 procent exklusive valutakurseffekter)
 • EBITA ökade med 90 procent till 771 MSEK (406)
 • Nettokassa om 1 744 MSEK (1 472 MSEK per den 31 december 2017)
 • Nytt avtal signerat för Elocta® med den irländska hälsovårdsmyndigheten
  (Health Services Executive)
 • Kineret® erhöll ett positivt yttrande från CHMP för behandling av Stills sjukdom i EU, följt av ett godkännande från den Europeiska kommisionen efter rapportperiodens slut
 • Fortsatt stabil tillväxt för Orfadin®  
 • Ravicti® lanserades på viktiga europeiska marknader
 • FDA godkände klinisk prövningsansökan och beviljade Fast Track-status för SOBI003
 • Uppjusterade utsikter

Finansiell översikt

Kv1 Kv1 Helår
Belopp i MSEK 2018 2017 Förändring 2017
Rörelsens intäkter  1 964 1 396 41% 6 511
Bruttoresultat(1) 1 412 1 028 37% 4 657
Bruttomarginal(2) 72% 74% 72%
EBITA(2)  771 406 90% 2 053
EBITA-marginal(2) 39% 29% 32%
EBIT (Rörelseresultat) 660 284 132% 1 600
Periodens resultat(3) 515 202 155% 1 149
Resultat per aktie, SEK 1,91 0,75 154% 4,27
(1)2017 inkluderade en engångsjustering av lager om 59 MSEK i Kv1 med anledning av försenad frisläppning av läkemedelsubstansen för Kineret tillverkad 2016. 
(2)Alternativt nyckeltal (APM). 
(3)Uppskjuten skatt har justerats under 2017, vilket har påverkat periodens resultat i Kv1 2017 med 6 MSEK.

Guido Oelkers, vd:
”2017 var ett mycket bra år och vi inledde 2018 starkt med en total omsättningstillväxt på 41 procent, vilket genererat intäkter om 1 964 MSEK under kvartalet. Inom affärsområdet Haemophilia fortsatte Elocta och Alprolix® att leverera imponerande resultat. Inom Specialty Care visade både Kineret och Orfadin® stabil tillväxt. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utfärdade tillstånd att gå vidare med klinisk prövning (IND) för SOBI003, samt beviljade Fast Track-status. Kineret erhöll positivt yttrande för behandling av Stills sjukdom inom EU och godkändes av EU-kommissionen efter kvartalets slut.”

Utsikter 2018(1,2) - uppjusterade
Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 7 900 – 8 100 MSEK (7 500 – 7 700).
Bruttomarginalen förväntas bli minst 70 procent (oförändrad).
Sobi förväntar sig att EBITA för helåret kommer att ligga i intervallet 2 800 – 3 000 MSEK (2 500 – 2 700).

(1)Vid nuvarande växelkurser.
(2)De ursprungliga utsikterna publicerades för första gången den 22 februari 2018.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 566 42 662
UK: +44 203 008 98 01
US: +1 855 831 5945

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

Sobis rapport för det första kvartalet hittar du här.

---


Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien 

(STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 


Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, försorg för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:00 CET.
 


Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

2017 var ett mycket bra år och vi inledde 2018 starkt med en total omsättningstillväxt på 41 procent, vilket genererat intäkter om 1 964 MSEK under kvartalet. Inom affärsområdet Haemophilia fortsatte Elocta och Alprolix® att leverera imponerande resultat. Inom Specialty Care visade både Kineret och Orfadin® stabil tillväxt. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utfärdade tillstånd att gå vidare med klinisk prövning (IND) för SOBI003, samt beviljade Fast Track-status. Kineret erhöll positivt yttrande för behandling av Stills sjukdom inom EU och godkändes av EU-kommissionen efter kvartalets slut
Guido Oelkers, vd